Kennisbank

De 7 Stappen Van Hoshin Kanri Strategy Deplyoment?

 

De 7 stappen van Hoshin Kanri

Hoshin Kanri is een managementfilosofie die organisaties helpt bij het opstellen en behalen van doelstellingen. Het is een gestructureerde werkmethode die een organisatie ondersteunt bij het realiseren van haar lange termijn missie en visie. De filosofie is afkomstig uit de Japanse Total Quality Control (TQC) en bestaat uit zeven stappen.

Stap 1: Stel de visie van de organisatie vast (Strategisch niveau)

Op strategisch niveau dient de organisatie een missie en visie op te stellen. Een goede Visie voldoet aan de volgende criteria:

  • Ambitieus, maar wel realiseerbaar
  • Begrijpelijk op alle niveaus en na te vertellen in eigen woorden
  • Realisatie van de Visie leidt tot volledige tevredenheid
  • Alle belangrijke zaken moeten in de Visie aanwezig zijn (need to haves)
  • Richtinggevend

Stap 2: Ontwikkel innovatieve doelstellingen (strategie) kritische succesfactoren

Vaststellen van de doelen van de organisatie richting. Dit gebeurt door innovatieve doelstellingen te formuleren die zijn afgeleid van de eerder geformuleerde visie. Hierbij worden kritische succesfactoren gebruikt die aangeven wanneer de organisatie succesvol is.

Stap 3: Ontwikkel jaardoelen (Tactisch niveau)

Op tactisch niveau worden de innovatieve doelstellingen vertaald naar indicatoren. Per afdeling of werkplek kan de strategische intentie gedefinieerd worden op een manier die stuurbaar is voor die specifieke afdeling of werkplek.

Stap 4: Jaardoelstellingen vaststellen en prioriteren (prestatie indicatoren – Tactisch niveau)

De doelstellingen worden verdeeld over de afdelingen en dienen vertaald te worden naar prestatie indicatoren (KPI) per afdeling. De prestatie indicatoren meten in hoeverre de doelstellingen gehaald zijn, en daarmee de voortgang van de organisatieverandering richting zijn visie.

Stap 5: Implementeren van de jaarlijkse doelstellingen (Operationeel niveau)

Op operationeel niveau worden de doelen vertaald naar concrete afdelings- of teamdoelen en worden problem-solving tools gebruikt om de doelstellingen te implementeren.

Stap 6: Maandelijkse Review

Maandelijkse rapportage per team/afdeling om de voortgang te bespreken en waar nodig bij te sturen.

Stap 7: Jaarlijkse evaluatie

Aan het einde van de jaarcyclus evalueren we en stellen we bij. Hierbij wordt gekeken naar welke doelstellingen voor of achter lopen en wat er volgend jaar moet gebeuren.

Voordelen van Hoshin Kanri:

  • Het stelt een beperkt aantal cruciale strategische lange termijn (3-5 jaar) doelen vast en richt zich op de overkoepelende richting van uw organisatie.
  • Het cascadeert deze doelen naar tactische (middellange termijn, 2-4 jaar) en operationele (jaarlijkse) doelen.
  • Het stemt uw plannen en programma’s af op de algehele koers en integreert uw dagelijks management met de algehele richting.
  • Het voorziet in gestructureerde terugkoppeling van de voortgang.
  • Het hanteert de Plan-Do-Check-Act-cyclus als kernprincipe.

Met Hoshin Kanri kunt u uw organisatie op één lijn houden en ervoor zorgen dat uw dagelijkse activiteiten bijdragen aan het behalen van uw strategische doelen op de lange termijn.

In het kort kan Hoshin Kanri helpen om strategische doelen op te stellen en deze daadwerkelijk te behalen. Door middel van de zeven stappen van Hoshin Kanri kunnen strategische doelen vertaald worden naar operationeel niveau en kan er gestuurd worden op prestatie-indicatoren. Dit zorgt voor een gestructureerde terugkoppeling van de voortgang en het voortdurend cyclisch verbeteren van de prestaties van de organisatie.

Wil jij meer leren over Lean en hoe je Hoshin Kanri effectief kunt toepassen? Meld je dan nu aan voor onze online Lean Black Belt training en word een expert op het gebied van Lean. Let’s get Lean together!

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank