Kennisbank

Waar staat DMAIC voor?

DMAIC is een afkorting van: Define, Measure, Analyze, Improve en Control. Dit is een vaste “Problem Solving” projectmethode voor Lean en Six Sigma. DMAIC bestaat uit vijf fases: van het definiëren van het verbeterproject tot aan het borgen van de oplossingen. Deze projecten worden uitgevoerd door Lean en Six Sigma Black Belts en Lean en  Six Sigma Green Belts. Zij zijn geschoold om  een verbeterproject uit te voeren op basis van de DMAIC projectstructuur.

Define

De Define fase is de eerste fase in de DMAIC-cyclus. In deze fase staat het omschrijven van het DMAIC-project centraal, probleemdefinitie, scope en de Voice of the Customer wordt specifiek gemaakt.

Measure

In deze fase van het Lean en Six Sigma project wordt het proces beschreven en gevisualiseerd. We gaan bepalen wat er gemeten moet worden, hoe we gaan meten en het meetsysteem wordt geanalyseerd en het meetplan opgesteld en uitgevoerd. We hebben data verzameld om te analyseren.

Analyse

Op basis van de verkregen data wordt in deze fase van het Lean en Six Sigma project de huidige prestatie geanalyseerd. We stellen een 0-meting op. Na de data-analyse wordt de business case verder aangescherpt en wordt gezocht naar de oorzaken van het probleem. Met diverse technieken worden de oorzaken verder verfijnd naar kernoorzaken.

Improve

Zodra in Lean en Six Sigma projecten de kernoorzaken zijn achterhaald kan men zoeken naar oplossingen. Voor het vinden van de juiste oplossingen zijn er 3 facetten: Het maximaal benutten van de creativiteit van de betrokkenen, Het gebruik van Lean tools, het verantwoord selecteren van de oplossingen. De oplossingen worden in een pilot of simulatie gevalideerd.

Control

In de control fase van het Lean en Six Sigma project wordt de oplossing in de praktijk geïmplementeerd. Tijdens de implementatie worden er diverse borging technieken toegepast om ervoor te zorgen dat het probleem zich niet meer voordoet. Het Lean en Six Sigma project wordt afgesloten en het projectteam wordt bedankt voor hun diensten.

Online Lean training: 100% Lean, helemaal op jouw tempo

Wil je meer weten over Lean en je certificeren? Volg dan een van onze Lean online trainingen. Bij Lean.nl kan je de volgende Lean trainingen online volgen: Lean White Belt Lean Yellow Belt Lean Orange Belt Lean Green Belt Lean Black Belt

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank