Kennisbank

Hoe Is Lean Ontstaan? | Lean Green Belt Training

De evolutie van Lean: een reis door de geschiedenis

Lean is een managementfilosofie die zich richt op het verminderen van verspillingen en het verhogen van klantwaarde. Hoewel Toyota vaak wordt genoemd als de bedenker van Lean, zijn de principes van Lean door de eeuwen heen ontwikkeld en verfijnd door vele mensen en organisaties. In deze blog verkennen we de evolutie van Lean door de eeuwen heen, van Benedictijns leiderschap tot de huidige Lean-principes.

Zo wordt de bron van Lean volgens sommige geleerden al teruggevonden bij Benedictus van Nursia, een monnik uit de zesde eeuw. Hij beschreef in zijn Benedictijnse wijsheid zes basisprincipes, waaronder aandachtig luisteren en antwoord geven en respect voor medewerkers. Deze principes komen we ook tegen in Lean.

Later in de geschiedenis waren er meer ontwikkelingen die bijdroegen aan de principes van Lean, zoals het Arsenaal in Venetië waar schepen in serie werden gebouwd langs een productielijn. Dit was het eerste voorbeeld van FLOW in de geschiedenis. Ook de uitvinding van de lopende band en gestandaardiseerde onderdelen droegen bij aan de ontwikkeling van Lean.

Het was echter Taiichi Ohno, de grondlegger van het Toyota Productie Systeem, die in 1943 het concept van de zeven lean verspillingen (Muda) introduceerde en het elimineren van verspillingen om klantwaarde te verhogen. Samen met Eiji Toyoda ontwikkelde hij een totaal nieuwe manier van productie gebaseerd op snelheid en foutloosheid, wat resulteerde in Just-in-Time en Jidoka.

De term Lean werd geïntroduceerd door John Krafcik in zijn in 1988 uitgekomen artikel getiteld “Triumph of the Lean Production System”. Het boek “The Machine That Changed the World” van Womack and Jones bracht de principes van Lean onder de aandacht van de rest van de wereld.

Sindsdien is er veel onderzoek gedaan naar Lean en het Toyota Productie Systeem, waarbij de bekende onderzoeker en schrijver Prof. Dr. Jeffrey K. Liker meerdere boeken heeft geschreven, zoals “The Toyota Way”.

Lean is dus niet door één persoon of organisatie bedacht, maar is ontstaan uit vele ontwikkelingen in de geschiedenis. Het is een filosofie die gericht is op het elimineren van verspilling en het maximaliseren van klantwaarde, en die nog steeds van toepassing is op verschillende sectoren en organisaties over de hele wereld.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank