Kennisbank

Hoe Voer Je Een Brainstormsessie Uit? | Lean Green Belt

Lean Brainstorming: Hoe je team creatiever wordt en verspilling vermindert

Brainstormen is een essentiële creativiteitstechniek die teams helpt om snel veel nieuwe ideeën te genereren over een bepaald onderwerp of vraagstuk. In deze blog zullen we bespreken hoe je Lean principes kunt toepassen op het brainstormproces om verspilling te verminderen en de effectiviteit van je sessies te vergroten.

Brainstormen en Lean: een perfecte match

Het belangrijkste kenmerk van een brainstormsessie is het uitstellen van het waardeoordeel over de geopperde ideeën totdat alle ideeën zijn opgesomd. Dit proces komt overeen met de Lean filosofie, die zich richt op het elimineren van verspilling en het bevorderen van efficiëntie en respect voor mensen hebben. Door Lean principes toe te passen op het brainstorm proces, kunnen teams effectiever en efficiënter ideeën genereren en selecteren.

Aandachtspunten bij brainstormen:

Bij het toepassen van Lean brainstormen zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten:

  • Hoe meer ideeën, hoe beter (kwantiteit boven kwaliteit): Door zoveel mogelijk ideeën op te sommen, vergroot je de kans dat er bruikbare ideeën tussen zitten. Dit sluit aan bij de Lean focus op het vinden van de meest efficiënte oplossingen.
  • Stel je oordeel uit: Net als bij Lean is het belangrijk om niet te snel conclusies te trekken. Vermijd kritiek op geopperde ideeën om een open en creatieve omgeving te creëren.
  • Wilde ideeën zijn welkom: Onverwachte toepassingen kunnen leiden tot innovatieve oplossingen die verspilling verminderen en efficiëntie verhogen.
  • 1+1=3: Door het combineren van bestaande goede ideeën zijn mogelijk nog betere ideeën te realiseren. Dit is een kernprincipe van Lean – het continu verbeteren van processen.
  • Focus op het creëren van nieuwe ideeën: Besteed een bepaalde periode aan het genereren van ideeën zonder ze te beoordelen. Dit helpt om de hoeveelheid verspilde tijd en energie te minimaliseren.

Stappenplan voor Lean brainstorm proces:

Volg dit stappenplan om een Lean brainstormsessie te organiseren en uit te voeren:

  1. Voorbereiding: Stel een diverse groep samen van materiedeskundigen en vakspecialisten. Informeer de groep vooraf over het doel van de brainstormsessie.
  2. Idee genereren: Geef deelnemers tijd om individueel of in kleine groepen ideeën te bedenken en te delen. Zorg als facilitator voor een open en ondersteunende omgeving.
  3. Ideeën selecteren: Gebruik Lean principes om de beste ideeën te kiezen door de deelnemers te laten stemmen en de ideeën met de meeste stemmen verder uit te werken.
  4. Idee uitwerken: Concretiseer en verfijn de gekozen ideeën door middel vragen stellen: Wie , Wat, Wanneer, Waar, Waarom en hoe.
  5. Evalueren en prioriteren: Maak een prioritering, welke ideeën kunnen het beste eerst opgepikt worden. Maak een actieplan.

Brainstormen is een waardevol proces in Lean voor het genereren, delen en ontwikkelen van ideeën. Door de verschillende fasen van brainstormen te doorlopen, zoals ideeënvorming, concretisering, evaluatie en prioritering, kunnen deelnemers hun creativiteit de vrije loop laten en tegelijkertijd effectief werken aan het vinden van innovatieve oplossingen voor diverse verspillingen in het proces.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank