Kennisbank

Hoe Werkt Een Stakeholdersanalyse? | Lean Green Belt

Hoe doe je een stakeholdersanalyse?

Het is belangrijk voor organisaties om inzicht te hebben in de behoeften en verwachtingen van hun belanghebbenden (stakeholders). Naast de klanten hebben organisaties te maken met andere belanghebbenden zoals werknemers, leveranciers, partners, brancheorganisaties en de overheid. Om deze behoeften en verwachtingen in kaart te brengen, kan een stakeholdersanalyse worden uitgevoerd.

Een stakeholdersanalyse is een methode die gebruikt wordt om inzicht te krijgen in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden. De analyse focust op twee criteria: invloed en belang van de stakeholder. Invloed gaat over de mate waarin de stakeholder invloed heeft op het handelen van het verbeterteam, terwijl belang gaat over de mate waarin de stakeholder belang heeft bij het handelen van het verbeterteam.

Om een stakeholdersanalyse uit te voeren, kun je de volgende vijf stappen volgen:

  1. Stel vast welke belanghebbenden er zijn voor jouw verbetertraject. Denk hierbij aan medewerkers, aandeelhouders, verzekeraars, leveranciers, onderaannemers en brancheorganisaties.
  2. Stel vast of het om een primaire of secundaire stakeholder gaat. Een primaire stakeholder heeft grote invloed en heeft een direct belang, terwijl een secundaire stakeholder geen direct belang heeft, maar wel invloed.
  3. Geef een score voor de mate van belang en invloed van een stakeholder. Hierbij gebruik je de scores zeer hoog (ZH), hoog (H), matig (M) en laag (L).
  4. Deel de stakeholders in een categorie in. Er zijn vier categorieën: belangrijke speler, belanghebbende, beïnvloeder en toeschouwer. De indeling in deze categorieën is afhankelijk van de score op belang en invloed.
  5. Bepaal de wensen en eisen van de betreffende stakeholders. Deze informatie haal je uit direct contact met de stakeholders zelf in een gesprek door middel van interviews. Voorbeelden van wensen en eisen vanuit stakeholders zijn voor de medewerkers: goede arbeidsomstandigheden, beloning en persoonlijke ontwikkeling.

Afhankelijk van de categorie waarin de stakeholder is ingedeeld, ga je anders om met de stakeholder. Zo vertroetel je de belangrijke speler, houd je de belanghebbende op de hoogte, houd je de beïnvloeder tevreden en krijgt de toeschouwer minimale aandacht.

Kortom, een stakeholdersanalyse kan helpen om inzicht te krijgen in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden. Door dit inzicht kun je beter inspelen op de wensen en eisen van de belanghebbenden en zo de samenwerking verbeteren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank