Kennisbank

Hoe Werkt Takt Tijd? | Lean Green Belt Training

Wat is Takttijd?

Taktijd is afgeleid van het Duitse woord Taktzeit, dat het ritme aangeeft van het werk in een proces (productieritme). Takt is het Duitse woord voor maat of ritme.

Het doel van Taktijd is om het ritme van de productie precies af te stemmen op de klantvraag.

De formule is:

(Taktijd = Beschikbare productietijd / Klantvraag)

Ritme in het proces:

Alle activiteiten in het proces worden toebedeeld aan taakpakketten. Elk taakpakket moet binnen de Taktijd afgerond worden. Als taakpakket A eerder is afgerond dan B, wordt er gewacht tot de Taktijd voorbij is om te beginnen aan het volgende product. Een groot voordeel van Taktijd-sturing is dat het de voorspelbaarheid van het proces sterk vergroot. Op vaste intervallen worden producten afgeleverd. Daarnaast fungeert de Taktijd als een richtlijn voor het indelen van taakpakketten.

Voorbeeld:

  • De klant vraagt om 100 producten per dag.
  • Er zijn 8 productie-uren per dag beschikbaar.

De Taktijd wordt dan:

8 uren / 100 producten = 0,08 uren = 4,8 minuten = 4 minuten en 48 seconden

Elke 4 minuten en 48 seconden moet een product gemaakt worden.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank