Kennisbank

Lean En De 8 Verspillingen (Muda) | Lean Green Belt

De acht verspillingen en Muda, Mura, Muri in Lean

Lean management richt zich op het elimineren van verspillingen en het maximaliseren van waarde voor de klant. In dit kader wordt vaak gesproken over niet-toegevoegde waarde, oftewel activiteiten die geen waarde toevoegen voor de klant. Dit zijn de activiteiten die de klant niet als waardevol beschouwt en waarvoor hij niet bereid is te betalen. In Lean worden deze activiteiten verder onderverdeeld in drie categorieën: Muda (verspilling), Mura (geen flow) en Muri (overbelasting).

Wat is Muda?

Muda (verspilling): Muda verwijst naar activiteiten die tijd en geld kosten zonder waarde voor de klant te creëren. Dit concept komt uit de Lean-filosofie, die streeft naar het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het elimineren van verspilling om uiteindelijk de klanttevredenheid en de winstgevendheid te verbeteren. Er zijn twee soorten Muda’s:

 • Type 1-muda (Business Non-Value Added) omvat activiteiten die geen waarde toevoegen, maar noodzakelijk worden geacht om andere redenen, bijvoorbeeld vanwege wetgeving of veiligheid. Deze verspillingen kunnen niet direct worden uitgebannen.
 • Type 2-muda zijn activiteiten die geen waarde toevoegen en onnodig zijn. Deze staan bovenaan de lijst om te elimineren. Ze omvatten de acht verspillingen die door Taiichi Ohno zijn geïdentificeerd: transport, voorraad, beweging, wachten, overproductie, overbewerking, defecten en het niet benutten van talent (skills).

Wat is Mura?

Mura (geen flow): Mura betekent onregelmatigheden of inconsistenties in het proces. Het verwijst naar situaties waarin het werk niet gelijkmatig is verdeeld en er sprake is van pieken en dalen in de workflow. Dit leidt tot inefficiënties, verspilling van tijd en middelen, en kan stress veroorzaken bij de medewerkers. Lean streeft ernaar om een soepele, consistente workflow te creëren door het identificeren en elimineren van Mura.

Wat is Muri?

Muri (overbelasting): Muri betekent letterlijk ‘onredelijk’ en verwijst naar overbelasting of onnodige stress op medewerkers, machines of processen. Dit kan leiden tot vermoeidheid, burn-out, defecten en uiteindelijk tot een lagere productiviteit. Lean richt zich op het voorkomen van Muri door processen te optimaliseren en een evenwicht te vinden tussen de werklast en de capaciteiten van medewerkers en machines.

De acht verspillingen (Muda):

Taiichi Ohno, een pionier in Lean Management, identificeerde oorspronkelijk zeven vormen van verspilling. Later werd er nog een achtste vorm toegevoegd, namelijk het niet benutten van talent. De acht verspillingen zijn:

 1. Transport: Overbodig transport van producten of materialen kan leiden tot schade, letsel en inefficiëntie. Minimaliseer onnodige bewegingen om verspilling tegen te gaan.
 2. Voorraad: Hoewel voorraad soms nodig kan zijn om de kloof tussen vraag en productie te overbruggen, voegt het geen waarde toe en kan het leiden tot financiële verliezen, schade, veroudering en kwaliteitsproblemen.
 3. Bewegen: Verspilling treedt op wanneer bewegingen van werknemers, zoals lopen, buigen en tillen, geen waarde toevoegen aan het proces.
 4. Wachten: Elke vorm van wachten, zoals wachten op materialen of goedkeuring, is verspilling en kan de efficiëntie verminderen.
 5. Overproductie: Het produceren van meer producten dan de klant nodig heeft, leidt tot verspilling in de vorm van extra voorraadkosten, mankracht, transport en verbruik van materialen.
 6. Overbewerking: Activiteiten die geen waarde toevoegen aan het eindproduct of het resultaat zijn van ontoereikende technologie of materialen, worden beschouwd als verspilling.
 7. Fouten: Producten of diensten die niet voldoen aan de specificaties van de klant worden als defect beschouwd en leiden tot verspilling.
 8. Niet benutten van talent: Het niet benutten van de kennis en vaardigheden van werknemers wordt gezien als verspilling, aangezien hun expertise kan bijdragen aan procesoptimalisatie.

Voorbeelden van verspillingen:

 1. Transport: Een fabriek die eindproducten van de ene locatie naar de andere verplaatst voor kwaliteitscontrole, waardoor extra transportkosten en tijd worden verspild. In plaats daarvan zou de kwaliteitscontrole dichter bij de productielijn moeten worden uitgevoerd om transport te minimaliseren.
 2. Voorraad: Een kledingwinkel die grote hoeveelheden seizoensgebonden kleding inkoopt en opslaat, waardoor de voorraadkosten toenemen en de kans op veroudering en onverkochte producten groter wordt. Een betere aanpak zou zijn om de voorraad beter af te stemmen op de vraag en regelmatig te herbeoordelen.
 3. Bewegen: Werknemers in een magazijn die heen en weer lopen om items op te halen, waardoor ze meer tijd besteden aan onnodige beweging in plaats van zich te concentreren op het samenstellen en verzenden van bestellingen. Een efficiëntere magazijnindeling en pickstrategie zouden helpen om verspilde bewegingen te verminderen.
 4. Wachten: Een softwareontwikkelaar die wacht op goedkeuring van zijn manager voordat hij met een nieuw project kan beginnen, terwijl hij in de tussentijd geen andere productieve taken heeft. Een gestroomlijnd goedkeuringsproces zou wachttijd verminderen en de efficiëntie verhogen.
 5. Overproductie: Een voedselproducent die te veel van een bepaald product maakt op basis van een onnauwkeurige vraagprognose, waardoor er een overschot aan producten ontstaat die uiteindelijk moeten worden weggegooid. Een nauwkeurigere prognose en een flexibeler productieproces zouden overproductie verminderen.
 6. Overbewerking: Een fabrikant van elektronische apparaten die extra functies en ontwerpelementen toevoegt aan een product, terwijl klanten deze extra’s niet waarderen of er zelfs niet om hebben gevraagd. Het bedrijf zou zich moeten concentreren op het leveren van wat klanten echt willen en nodig hebben, in plaats van tijd en middelen te besteden aan overbodige toevoegingen.
 7. Fouten: Een drukkerij die een groot aantal brochures met spelfouten of verkeerde afbeeldingen produceert, waardoor de brochures onbruikbaar worden en vervangen moeten worden. Een strenger kwaliteitscontrole proces en betere communicatie tussen klanten en de drukkerij zouden het aantal fouten verminderen.
 8. Niet benutten van talent: Een bedrijf dat zijn werknemers uitsluitend op basis van hun formele functieomschrijving inzet, zonder rekening te houden met hun unieke vaardigheden, passies of ideeën. Het bedrijf zou kunnen profiteren van het beter benutten van het potentieel van zijn werknemers door hen de kans te geven om hun talenten te tonen en bij te dragen aan verbeterprojecten.

Waarom is het belangrijk de 8 verspillingen uit de processen te elimineren?

Het elimineren van de 8 verspillingen uit bedrijfsprocessen is om verschillende redenen belangrijk. Hier zijn enkele van de belangrijkste redenen waarom organisaties zich moeten richten op het verminderen of elimineren van verspilling:

 • Verhoogde efficiëntie: Door verspillingen te verminderen, kunnen bedrijven hun processen stroomlijnen en de efficiëntie verbeteren. Dit leidt tot snellere doorlooptijden en een verhoogde productiviteit.
 • Kostenreductie: Verspillingen leiden vaak tot onnodige kosten, zoals overproductie, overtollige voorraad en defecte producten. Door deze verspillingen te elimineren, kunnen bedrijven hun operationele kosten verlagen en uiteindelijk hun winstgevendheid verhogen.
 • Verbeterde klanttevredenheid: Klanten verwachten producten en diensten van hoge kwaliteit. Door verspillingen te verminderen, kunnen bedrijven beter voldoen aan de verwachtingen van klanten en hun tevredenheid vergroten.
 • Duurzaamheid: Het elimineren van verspillingen kan leiden tot een vermindering van het gebruik van hulpbronnen, zoals energie en materialen. Dit draagt bij aan de duurzaamheid van een bedrijf en kan helpen bij het verminderen van de milieu-impact.
 • Betrokkenheid van medewerkers: Door medewerkers te betrekken bij het identificeren en elimineren van verspillingen, kunnen bedrijven hun medewerkers motiveren en hun betrokkenheid vergroten. Dit kan leiden tot een verbeterde bedrijfscultuur en een hogere medewerkerstevredenheid.
 • Risicobeperking: Het elimineren van verspillingen kan helpen bij het verminderen van risico’s, zoals productiefouten, vertragingen in de toeleveringsketen en ontevreden klanten. Dit kan de algehele stabiliteit en veerkracht van het bedrijf verbeteren.

Kortom, het elimineren van de 8 verspillingen uit bedrijfsprocessen is van groot belang voor het verbeteren van de efficiëntie, kostenreductie, klanttevredenheid en duurzaamheid. Door een Lean Management-aanpak te hanteren en je te richten op het minimaliseren van Muda, kan je waarde creëren voor je klanten.

Wil jij meer leren over Lean en hoe je de n8 verspillingen uit je processen kan halen? Meld je dan nu aan voor onze online Lean Green Belt training en word een expert op het gebied van kwalitatieve analyses. Let’s get Lean together!

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank