Kennisbank

Lean in vogelvlucht

Lean, wat is het en wat doet het? En welke Lean training past bij mij en mijn organisatie? Lean.nl beantwoordt zes veel gestelde vragen over Lean, Lean Management, Lean Manufacturing en Lean Production.

1 Wat is Lean?

Lean is een businessfilosofie en een manier van werken waarbij iedereen in een organisatie zich richt op het creëren van waarde voor de klant en het elimineren van verspilling. Door de klant centraal te stellen creëer je met Lean maximale toegevoegde waarde voor de klant tegen een minimale inspanning. Lean verbetert de kwaliteit van producten en diensten, verkort de doorlooptijden en vermindert de kosten.

2 Waar komt de Lean vandaan?

De basis van het huidige Lean ligt bij Toyota in Japan. Werkplaats-chef Taiichi Ohno bedacht dat bedrijfsprocessen alleen nuttig zijn wanneer de klant ervoor wil betalen of wanneer hij erop wil wachten. Alle overige activiteiten zijn verspilling en dus overbodig. Met deze filosofie legde hij de kiem voor het Toyota Production System. De kern van ‘the Toyota Way’ wordt gevormd door de vier P’s: philosophy, process, people (& partners) en problem solving.

3 Kan elke organisatie Lean worden?

Lean is toepasbaar in elk type organisatie. Maar ‘Lean’ worden doe je niet zomaar. Lean is een middel om je doel te bereiken: een bedrijfscultuur die gericht is op continue verbetering. Lean vergt daarom ook een mentaliteitsverandering in organisaties: alleen iets doen als de klant er om vraagt en dat door het hele proces doorvoeren. Niet voor niets dat aspecten als houding en gedrag belangrijke elementen zijn in onze opleidingen.

4 Wat is het verschil tussen Lean en Lean Six Sigma?

Lean wordt vaak in één adem genoemd met Six Sigma. Deze twee verbetermethoden kunnen prima samen worden toegepast. Lean legt de focus op snelheid van processen, het reduceren van verspilling in organisaties en de bedrijfscultuur. Six Sigma (de perfecte organisatie) richt zich vooral op het meetbaar maken van de kwaliteit van bedrijfsprocessen. Maar ook op de reductie van de variatie in productie- en bedrijfsprocessen.

5 Welke Lean trainingen biedt Lean.nl en welke past bij mij?

Met onze Lean White of Yellow Belt training maak je een uitstekende start. In deze opleiding maken we je wegwijs in de Lean-filosofie. Je maakt kennis met de methodieken, de instrumenten en de toepasbaarheid van Lean. Wil je meer verdieping? Start dan met onze Lean Green Belt training of Lean Black Belt training. Hierbij verdiep je je niet alleen in de theorie, maar ga je ook echt aan de slag met Lean. Lean.nl neemt je ook graag mee naar de bron van Lean: Japan.

6 Bieden jullie ook Lean maatwerk trainingen?

Wanneer er in jouw organisatie brede belangstelling is voor Lean, dan ontwikkelt Lean.nl op basis van jouw opleidingsvraag een passende incompany training. Uiteraard maken wij hierin de verbinding tussen de theorie en de dagelijkse praktijk in jouw organisatie.

 

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank