Kennisbank

Operationele Meetdefinitie Opstellen? | Lean Green Belt

Het Belang van Operationele Meetdefinities in Lean Management

Een cruciaal aspect van Lean management is het verzamelen en analyseren van gegevens om processen te verbeteren. Hierbij is het van groot belang om heldere en eenduidige operationele meetdefinities te hanteren. In deze blog leggen we uit wat operationele meetdefinities zijn, waarom ze belangrijk zijn en hoe je ze kunt opstellen om de effectiviteit van je Lean managementstrategie te versterken.

Wat is een operationele meetdefinitie?

Een operationele meetdefinitie is een duidelijke, eenduidige beschrijving van een meting, waarin wordt vastgelegd wat je wilt meten, hoe je dit wilt doen (meetplan) en in welke eenheid je de variabele wilt uitdrukken. Het doel van een operationele definitie is om een werkbare, valide beschrijving van een indicator te verkrijgen, zodat deze nauwkeurig en precies kan worden gemeten.

Waarom zijn operationele meetdefinities belangrijk?

Operationele meetdefinities zijn belangrijk om een indicator meetbaar en inzichtelijk te maken. Ze zorgen voor een praktische omschrijving van wat en hoe je meet. Dit helpt om de volgende redenen:

  • Consistentie: Door eenduidige definities te hanteren, kunnen metingen op consistente wijze worden uitgevoerd en vergeleken.
  • Betrouwbaarheid: Een heldere operationele definitie zorgt voor betrouwbare metingen, aangezien iedereen die betrokken is bij het proces dezelfde criteria hanteert.
  • Vergelijkbaarheid: Met gestandaardiseerde meetdefinities kunnen resultaten eenvoudiger vergeleken worden tussen verschillende afdelingen of organisaties.

Hoe stel je operationele meetdefinities op?

Bij het opstellen van operationele meetdefinities is het belangrijk om onderscheid te maken tussen begripsdefinities en operationele definities. Een begripsdefinitie beschrijft de cognitieve inhoud van een term, terwijl een operationele definitie aangeeft wat er precies wordt gemeten, in welke eenheid en wanneer er sprake is van een defect.

Een handig hulpmiddel bij het opstellen van operationele meetdefinities is het UDM-model:

  1. Unit (Eenheid): Geef een ondubbelzinnige omschrijving van de indicator die je wilt meten.
  2. Defects (Defecten): Beschrijf wanneer er sprake is van een fout en geef duidelijk aan wanneer de meting begint, eindigt en met welke methoden, apparaten en eventuele formules het meetresultaat tot stand komt.
  3. Meeteenheid: Bepaal in welke eenheid de indicator wordt uitgedrukt, bijvoorbeeld dagen, uren of minuten.

Operationele meetdefinities zijn een belangrijk aspect van Lean management en dragen bij aan het inzichtelijk en meetbaar maken van processen. Door heldere, eenduidige definities te hanteren, kunnen metingen consistent, betrouwbaar en herhaalbaar worden.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank