Kennisbank

Stappenplan van een Lean Project

Stappenplan van een Lean Six Sigma verbeterproject

Lean Six Sigma projecten volgen een gestructureerde methode, gebaseerd op vijf fasen. Elke fase heeft een organiserend uitgangspunt of vraag die moet worden aangepakt. Zodra de vraag naar tevredenheid is beantwoord, kan het project overgaan naar de volgende fase. De duur van de fase is gebaseerd op de informatie en gegevens die beschikbaar zijn. Normaal gesproken vindt er aan het eind van elke fase een  review plaats met de stakeholders en een of meer Black Belts. De vijf fasen worden vertegenwoordigd door het acroniem DMAIC – dat staat voor Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

De Define fase

De Define fase is de eerste fase van het project. De kernvraag die beantwoord moet worden is: “Hebben we het probleem vanuit een bedrijfsperspectief gedefinieerd? Normaal gesproken wordt een Green Belt of Black Belt projectleider geselecteerd en voorzien van een hoogwaardige beschrijving van het probleem. Op dat moment kunnen ook enkele Yellow Belt project teamleden worden geïdentificeerd. Het projectteam moet input krijgen van stakeholders en klanten om het probleem vanuit hun perspectief te begrijpen.

De Measure fase

De Measure fase is de tweede fase van een Lean Six Sigma) project. In deze fase wordt de basisvoorwaarde vastgesteld door de huidige prestaties van het proces, product of dienst te meten ten opzichte van de kritische kwaliteitsattributen die in de Define fase zijn geïdentificeerd. De vraag die in deze fase wordt gesteld is: “Begrijpen we het werk en de stroom van elk van de stappen in het huidige proces en hebben we de procesprestaties bij elke stap gemeten? Als het proces niet goed  gecontroleerd is, zal dit waarschijnlijk de langste fase zijn en het meeste werk vereisen.

De Analyse fase

De Analyse fase is de derde fase van een Lean Six Sigma project. In deze fase worden de proces- en productgegevens geanalyseerd om de werkelijke oorzaak of oorzaken van het probleem van de klant te achterhalen. De vraag die hier centraal staat: “Hebben we het probleem duidelijk geïdentificeerd en de werkelijke oorzaak(en) vastgesteld? Het is in dit stadium dat de projectleider de Lean analytische tools en de Six Sigma statistische hypothese testtechnieken toepast om de hoofdoorzaak te bepalen. Van de projectleider wordt verwacht dat hij kan aantonen dat de hoofdoorzaak is geïdentificeerd.

De Improve fase

De Improve fase is de vierde fase van een Lean Six Sigma project. Teams willen vaak direct naar deze fase springen zonder de eerste drie fasen grondig te doorlopen. Als dat gebeurt creëert het team meestal een verbetering die een symptoom aanpakt zonder de hoofdoorzaak aan te pakken. Het doel van deze fase is om een oplossing voor het probleem te creëren die het probleem elimineert of bevat. De vraag die beantwoord wordt is: “Hebben we een oplossing voor het probleem gecreëerd die klaar is om geïmplementeerd te worden?

De Control fase

De Control fase is de laatste fase van een Lean Six Sigma project. In deze fase wordt de oplossing volledig ingezet. De fase eindigt pas als de oplossing stabiel is en alle aspecten van de bedrijfsvoering die door de verandering worden beïnvloed, operationeel zijn. De vraag die wordt beantwoord is: “Hebben we een “nieuwe normale” oplossing gevonden die het probleem van de klant heeft geëlimineerd of beheerst? De fase gaat door totdat het proces stabiliteit in de prestaties heeft aangetoond.

 

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank