Kennisbank

Total Quality Management (TQM) en Jidoka binnen Lean

 

Wat is Total Quality Management (TQM)?

Total Quality Management (TQM) is een managementfilosofie die zich richt op het nastreven van de hoogste kwaliteit in alle aspecten van een organisatie. Het doel is om processen en activiteiten vanaf het begin “gelijk goed te doen”, wat resulteert in een efficiëntere werkwijze en het verminderen van faalkosten.

Zowel Lean als TQM zijn gericht op continu verbeteren en het streven naar foutloos werken. Beide methodieken delen de overtuiging dat het elimineren van verspillingen en het verhogen van de kwaliteit cruciaal zijn voor het succes van een organisatie.

Binnen de Lean-filosofie wordt dit concept Jidoka genoemd. Jidoka houdt in dat je problemen en afwijkingen in processen direct identificeert en corrigeert om te voorkomen dat fouten zich verder verspreiden. Dit zorgt voor een hogere kwaliteit van producten en diensten en een efficiënter productieproces. TQM en Lean vullen elkaar aan en kunnen gezamenlijk bijdragen aan het versterken van de kwaliteitscultuur binnen een organisatie.

Total Quality Management (TQM) heeft de focus om activiteiten de eerste keer ‘gelijk goed te doen’. Door dit principe werk je efficiënter en bespaar je bijvoorbeeld faalkosten. Lean en TQM zijn gericht op het continu verbeteren van het proces en foutloos werken. Binnen Lean heet dit concept Jidoka.

Acht basisprincipes van TQM

Total Quality Management (TQM) is een managementfilosofie die gericht is op het nastreven van de hoogste kwaliteit in alle aspecten van een organisatie. Hoewel er verschillende versies van TQM-principes zijn, zijn hier acht veel voorkomende basisprincipes die vaak worden geassocieerd met TQM:

  1. De klant bepaalt de kwaliteit: Het is de klant die uiteindelijk bepaalt of een product of dienst voldoet aan zijn of haar kwaliteitseisen. Organisaties moeten zich concentreren op het voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de klant.

  2. Objectieve besluitvorming op basis van meetgegevens: Beslissingen moeten worden genomen op basis van feiten en objectieve gegevens, in plaats van subjectieve meningen. Kwaliteitsmeetsystemen helpen bij het verzamelen en analyseren van deze gegevens om beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

  3. Mensen creëren kwaliteit: De betrokkenheid van medewerkers is essentieel om kwaliteit te waarborgen. Organisaties moeten een cultuur creëren waarin medewerkers zich betrokken voelen en verantwoordelijk zijn voor het leveren van kwaliteitsproducten en -diensten.

  4. Kwaliteit is een bewegend doel: Kwaliteit vereist toewijding aan continue verbetering. Procesdenken en procesmatig handelen zijn cruciaal, waarbij processen leidend zijn en medewerkers deze ondersteunen. KPI’s worden gemonitord om onverwachte variaties te identificeren en bij te sturen.

  5. Preventie in plaats van detectie: In plaats van fouten na het feit op te sporen, moeten organisaties zich richten op het voorkomen van fouten in de eerste plaats. Kwaliteit moet vanaf het begin in het ontwerp van producten en processen worden ingebouwd.

  6. Integratie en ontwikkeling van kwaliteit in de strategie: Een strategisch plan moet kwaliteit omarmen en integreren in de ontwikkeling van producten en diensten. Iedereen binnen de organisatie moet op de hoogte zijn van de visie, missie en het kwaliteitsbeleid, met duidelijke doelstellingen.

  7. Leiderschap en ondersteuning van het topmanagement: Het topmanagement moet leiderschap bieden en alle kwaliteitsinitiatieven ondersteunen. Dit omvat het bevorderen van een cultuur van continu verbeteren en het waarborgen van de nodige middelen om kwaliteitsverbeteringsinitiatieven te realiseren.

  8. Continue verbetering: TQM vereist een cultuur van continue verbetering, waarin alle medewerkers voortdurend op zoek zijn naar manieren om processen, producten en diensten te verbeteren.

Door deze acht basisprincipes te volgen, kunnen organisaties een cultuur van kwaliteit en continu verbeteren opbouwen, wat leidt tot betere producten, diensten en tevreden klanten.

Ben je klaar om je kennis van Lean en TQM naar een hoger niveau te tillen? Schrijf je in voor onze online Lean Green Belt training!

Leer op jouw tempo, waar en wanneer het jou uitkomt. Aan het einde van de cursus ontvang je een internationaal erkend certificaat van LCS, the Cardiff University licenced service.

Ontdek de Lean-training die zich aanpast aan jóuw tempo. Meld je nu aan!

 

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank