Kennisbank

Waar staat lean voor?

Lean: Een filosofie voor continue verbetering

Waar staat lean voor? Dit is een vraag die we vaak tegenkomen. Lean is een benadering van het beheren van een organisatie die het concept van continue verbetering toepast. Het is gericht op het streven naar een langetermijnvisie en het doorvoeren van kleine, stapsgewijze veranderingen om de efficiëntie en kwaliteit te verbeteren. Veel bedrijven omarmen deze methode vanwege de vele voordelen die het biedt. In dit artikel gaan we dieper in op de vraag: wat is lean en wat is het doel erachter?

Het doel van Lean

Het belangrijkste doel van lean management is om waarde te creëren voor de klant door middel van het optimaliseren van resources en het creëren van een stabiele workflow gebaseerd op de werkelijke behoeften van de klant. Het richt zich op het elimineren van tijd-, inspannings- en geldverspilling door elke stap in een bedrijfsproces te identificeren en vervolgens stappen die geen waarde creëren te herzien of te verwijderen. De filosofie vindt zijn oorsprong in de productiesector, maar kan door bijna elk bedrijf worden toegepast.

Lean richt zich op een specifieke bedrijfsvoering die de volgende doelen nastreeft:

  1. Het bepalen van waarde vanuit het perspectief van de eindklant.
  2. Het elimineren van alle verspilling in de bedrijfsprocessen.
  3. Het continu verbeteren van alle werkprocessen, doelstellingen en medewerkers.

Lean management bevordert gedeeld leiderschap en verantwoordelijkheid; continue verbetering zorgt ervoor dat elke medewerker bijdraagt aan het verbeteringsproces. De managementmethode fungeert als een leidraad voor het opbouwen van een succesvolle en solide organisatie die voortdurend vooruitgaat, echte problemen identificeert en oplost.

De 5 principes van Lean

Lean omvat vijf leidende principes die door managers binnen een organisatie worden gebruikt als richtlijnen voor de lean-methodiek. De vijf principes zijn:

  1. Identificeer waarde
  2. Breng de waardestroom in kaart
  3. Creëer een continue workflow
  4. Opzetten van een pull-systeem
  5. Streef naar continue verbetering

Lean management is gebaseerd op het Toyota-productiesysteem dat eind jaren veertig van de vorige eeuw werd opgezet. Toyota heeft de vijf principes van lean management in de praktijk gebracht met als doel de hoeveelheid processen die geen waarde opleverden te verminderen; dit werd de Toyota Way genoemd. Door de vijf principes toe te passen ontdekten ze dat er aanzienlijke verbeteringen werden aangebracht in efficiëntie, productiviteit, kostenefficiëntie en doorlooptijd.

Het is een goed idee om binnen uw bedrijf, organisatie of instelling enkele medewerkers te hebben die bekend zijn met de lean-methode. Deze kennis zorgt ervoor dat zij problemen in het bedrijf kunnen herkennen en elimineren, met als gevolg dat het bedrijf er een stuk beter voor komt te liggen. Wilt u zelf een training of cursus volgen, dan is dit zeker mogelijk. Meer informatie over het huidige aanbod van onze cursussen kunt u op onze website vinden.

Lean management is een krachtige benadering die bedrijven helpt bij het streven naar continue verbetering en het creëren van maximale waarde voor hun klanten. Door het toepassen van de vijf principes van lean en het integreren van deze filosofie in de bedrijfscultuur, kunnen organisaties verspilling verminderen, efficiëntie verhogen en hun algehele prestaties verbeteren. Een investering in lean training en onderwijs kan een grote impact hebben op het succes en de groei van uw organisatie.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank