Kennisbank

Waar Staat SIPOC Voor? | Lean Green Belt Training

Lean en SIPOC: Een effectieve tool voor procesverbetering

Een SIPOC is een visueel hulpmiddel dat wordt gebruikt in procesverbetering, met name in de Lean en Lean Six Sigma methodologieën. Het acroniem SIPOC staat voor Suppliers, Inputs, Process, Outputs en Customers. Een SIPOC wordt vaak opgesteld tijdens de beginfase van een procesverbeteringsproject. Het betrekken van medewerkers bij het opstellen van de SIPOC zorgt voor draagvlak en creëert een gezamenlijk beeld van het proces. Het doel van een SIPOC is om een eenvoudig overzicht van een proces te creëren, inclusief de betrokken leveranciers en klanten. Dit helpt bij het identificeren van de belangrijkste componenten van een proces, het bevorderen van een gezamenlijk begrip binnen het team en het leggen van een solide basis voor verdere procesoptimalisatie.

In een SIPOC-diagram worden de volgende elementen in kaart gebracht:

  • Suppliers (leveranciers): Dit zijn de partijen die input leveren voor het proces. Leveranciers kunnen intern of extern zijn en kunnen materialen, informatie, kennis of vaardigheden leveren.
  • Inputs (invoer): Dit zijn de materialen, informatie, gereedschappen, machines, software, kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van het proces.
  • Process (proces): Dit is een beknopte weergave van het proces zelf, met de belangrijkste stappen die worden gevolgd om van input naar output te gaan. Het proces wordt meestal beschreven in maximaal 7 hoofdproces stappen.
  • Outputs (uitvoer): Dit zijn de resultaten die voortkomen uit het proces, zoals eindproducten, diensten, rapportages of afvalstoffen.
  • Customers (klanten): Dit zijn de partijen die de output van het proces ontvangen. Klanten kunnen intern of extern zijn en kunnen eindgebruikers, andere afdelingen of andere leveranciers zijn die verdere bewerkingen uitvoeren.

Ieder proces, hoe groot en veelomvattend, heeft leveranciers en klanten. Met SIPOC wordt duidelijk welke factoren het te verbeteren proces beïnvloeden en welke partijen hier allemaal mee te maken hebben. Dit brengt in kaart wie wat levert aan het proces, wat geleverd wordt, wat het proces oplevert en aan wie.

Het opstellen van een SIPOC is een gestructureerde aanpak waarbij de Lean Green Belt eerst het proces identificeert, gevolgd door het identificeren van de (belangrijkste) leveranciers, inputs, outputs en klanten. 

Stappenplan SIPOC:

Stap 1: Identificeer het proces

Kies het proces dat u wilt verbeteren. Geef het proces een duidelijke naam en bepaal het start- en eindpunt. Beschrijf het proces in maximaal 7 hoofdproces stappen.

Stap 2: Identificeer de leveranciers (suppliers)

Bepaal per processtap welke leveranciers nodig zijn voor de verschillende processtappen. Dit kunnen zowel interne als externe partijen zijn die bijdragen leveren aan het proces.

Stap 3: Identificeer de inputs

Analyseer per processtap welke inputs er nodig zijn voor de verschillende processtappen. Denk hierbij aan materialen, informatie, gereedschappen, machines, software, kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het proces.

Stap 4: Identificeer de outputs

Bepaal per processtap welke outputs de verschillende processtappen opleveren. Dit kunnen eindproducten zijn, maar ook bijvoorbeeld afvalstoffen of rapportages.

Stap 5: Identificeer de klanten (customers)

Identificeer voor elke processtap naar welke klanten de output gaat. Dit kunnen zowel interne als externe klanten zijn, zoals eindgebruikers of andere leveranciers die verdere bewerkingen uitvoeren.

Stap 6: Creëer de SIPOC-tabel

Maak een tabel met de verzamelde informatie over suppliers, inputs, process, outputs en customers. Dit helpt om het proces visueel weer te geven en zorgt voor een overzichtelijk beeld.

Door dit stappenplan te volgen, kan je als Lean Green Belt professional gestructureerd en effectief procesverbeteringen identificeren en doorvoeren met behulp van de SIPOC-tool. De SIPOC is een waardevolle tool binnen het Lean-verbeter arsenaal. Met name aan het begin van een verbetertraject geeft de SIPOC veel inzicht. 

Wil jij meer leren over Lean en hoe je SIPOC effectief kunt toepassen? Meld je dan nu aan voor onze online Lean Green Belt training en word een expert op het gebied van Continu Verbeteren. Let’s get Lean together!

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank