Kennisbank

Waarom Gebruik Je Een Meetplan? | Lean Green Belt

Lean en meetplannen:

Het meetplan is een belangrijk onderdeel van Lean, omdat het ervoor zorgt dat je de juiste gegevens verzamelt om beslissingen te nemen en te verbeteren. Het meetplan zorgt ervoor dat je niet zomaar lukraak data verzamelt, maar gericht te werk gaat en het helpt om het meten efficiënter en effectiever te maken.

Een goed meetplan begint bij het koppelen van de doelstellingen en doelen aan de belangrijkste Critical to Quality (CTQ) van de processen. Dit zorgt ervoor dat je weet wat je wilt meten en waarom. Daarna is het belangrijk om duidelijke, objectieve operationele definities op te stellen en procedures te ontwikkelen voor het meten. Het meetplan beschrijft vervolgens welke data verzameld worden en hoe, wanneer en door wie dit gedaan wordt.

Een goed meetplan bevat de volgende onderdelen:

  • Meetwaarde (Welke CTQ / Outputindicator)
  • Gegevenstype (continu/discreet)
  • Operationele definitie (wat)
  • Operationele definitie (hoe)
  • Bron/locatie (waar), welke database etc
  • Steekproef (wijze/omvang)
  • Verantwoordelijk (wie verzamelt de data)
  • Wanneer, meetperiode (datum/tijd/frequentie) denk aan seizoensinvloeden
  • Hoe wordt data verzameld? Handmatig meten?
  • Aanvullende data meten?

Als er geen data beschikbaar is in systemen, dan moet je handmatig data verzamelen. Dit kan bijvoorbeeld met tel-, turf- of meetregistratie of controle- en checklisten. Het is echter belangrijk om te beseffen dat handmatig meten tijd kost. Beperk je daarom tot het hoognodige en werk met steekproeven.

Een goed meetplan is dus essentieel om te zorgen dat je de juiste data verzamelt en zo efficiënt mogelijk te werk gaat. Door te meten en te weten, kun je gericht verbeteren en beslissingen nemen op basis van feiten in plaats van aannames.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank