Kennisbank

Waarom Is Visueel Management Belangrijk In Lean?

Wat is Visueel Control/Management?

Visueel Control, ook wel Visueel Management genoemd, is een aspect binnen Lean. Het gaat hierbij om het zichtbaar maken van het proces en de prestaties van het team om verspilling te voorkomen en de efficiency te verhogen. Visuele communicatie is daarbij een krachtig hulpmiddel. Met behulp van visualisaties zoals informatieborden, dashboards, symbolen en aanduidingsborden, wordt belangrijke informatie over de klant, procesprestaties en team status doorgegeven.

Er zijn verschillende vormen van Visueel Management die kunnen worden toegepast, afhankelijk van de situatie. Zo zijn er verbeterborden, dag- en weekborden en plan- of roosterborden,  Het gaat erom dat informatie over prestaties, verspillingen en verbeteringen zichtbaar zijn op de plek waar het team werkt en dat deze informatie door het team zelf wordt bijgehouden.

Er zijn drie succesfactoren die van belang zijn bij Visueel Control. Allereerst is het belangrijk om als team transparant te communiceren en informatie te delen op een zo transparant mogelijke wijze. Dit bevordert het eigenaarschap en het teamgevoel. Ten tweede zijn tools zoals visualisatieborden een krachtig middel om informatie te delen tussen medewerkers en als stuur- en verantwoordings moment. Ten derde is structuur van belang. Een goede visualisatie heeft een zichtbare standaard met KPI en doelstelling waarbij afwijkingen met kleurcoderingen worden geregistreerd en het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over wie verantwoordelijk is voor het onderhouden van de informatie.

Het gebruik van Visueel Control is effectief omdat het transparantie creëert en verspilling tegengaat. Door middel van visuele signalen en middelen wordt de controle van een activiteit of proces makkelijker gemaakt. Het maakt informatie begrijpelijk en helpt bij het snel oplossen van problemen. Bij het toepassen van Visueel Management is het belangrijk om de kenmerken van visuele communicatie in acht te nemen en om afhankelijk van de situatie de juiste vormen van visualisatie toe te passen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank