Kennisbank

Wat Is De Mediaan? | Lean Green Belt Training

Mediaan: Wat is het en waarom is het belangrijk?

De mediaan is een maatstaf om de centrale tendens van een dataset te bepalen. De mediaan is het middelste getal in een reeks getallen, nadat de waarden in volgorde van laag naar hoog zijn geordend. Het geeft dus aan welke waarde in het midden van de dataset ligt.

De mediaan is vooral nuttig bij datasets waarbij er extreme waarden zijn die de gemiddelde waarde kunnen vertekenen. Door de mediaan te gebruiken, wordt er meer rekening gehouden met de waarden in het midden van de dataset, waardoor de centrale tendens beter wordt weergegeven.

De mediaan kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij salarisgegevens om te zien welk salarisniveau het meest voorkomt. Ook kan het worden gebruikt bij de analyse van huisprijzen om te zien welk prijsniveau het meest voorkomt.

De mediaan niet altijd de beste maatstaf is om de centrale tendens van een dataset te bepalen. Bij een gelijkmatig verdeelde dataset is de gemiddelde waarde vaak een betere maatstaf dan de mediaan. Toch is de mediaan een nuttige aanvulling op andere statistische maatstaven om inzicht te krijgen in de dataset.

De mediaan is een maatstaf om de centrale waarde in een dataset te bepalen. Het kan helpen bij het nemen van beslissingen op basis van de gegevens en het identificeren van trends in de dataset.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank