Kennisbank

Wat Is De Rol Van De Facilitator? | Lean Green Belt

De rol van de Facilitator bij Lean Workshops

Bij Lean management draait alles om het elimineren van verspilling en het verbeteren van processen om efficiëntie te bevorderen. Dit vereist vaak dat medewerkers van verschillende afdelingen samenwerken om tot oplossingen te komen. Een Lean workshop kan hiervoor een nuttige methode zijn. Hierbij is de rol van de facilitator van groot belang om ervoor te zorgen dat de workshop een succes wordt.

Een facilitator is verantwoordelijk voor het ontwerpen en begeleiden van de workshop en helpt de groep via een dialoog tot gezamenlijke resultaten te komen. De facilitator moet daarbij neutraal blijven ten opzichte van de inhoud en de deelnemers. Hieronder vind je enkele tips voor een succesvolle Lean workshop:

  • Ken de verschillende leerstijlen

Niet iedereen neemt informatie op dezelfde manier op. Mensen hebben verschillende leerstijlen, zoals visueel, verbaal, logisch en kinesthetisch. Als facilitator is het belangrijk om rekening te houden met deze verschillen en ervoor te zorgen dat verschillende werkvormen worden gebruikt, zodat iedereen actief kan deelnemen.

  • Breng dialoog op gang

Een Lean workshop draait om samenwerking en het uitwisselen van ideeën. Een goede facilitator zorgt ervoor dat de dialoog op gang komt en dat iedereen gehoord wordt. Hij of zij moet de juiste vragen stellen om de groep te stimuleren om samen te werken en tot oplossingen te komen.

  • Zorg voor een veilige omgeving

Deelnemers moeten zich op hun gemak voelen om hun ideeën te delen en feedback te geven. Als facilitator is het belangrijk om een ​​veilige omgeving te creëren waarin iedereen vrijuit kan spreken en ideeën kan uitwisselen zonder bang te zijn voor afwijzing of kritiek.

  • Begeleid de groep

Een goede facilitator begeleidt de groep en zorgt ervoor dat de workshop gestructureerd verloopt. Hij of zij bewaakt de tijd en de voortgang en zorgt ervoor dat de groep de doelstellingen van de workshop bereikt.

Voorbeeld 1: Een productiebedrijf wil de doorlooptijd van hun productieproces verkorten. Een Lean workshop wordt georganiseerd om tot oplossingen te komen. De facilitator zorgt ervoor dat de verschillende afdelingen van het bedrijf worden vertegenwoordigd en dat er werkvormen worden gebruikt die passen bij de verschillende leerstijlen van de deelnemers. Hierdoor worden deelnemers actief betrokken en wordt er een breed scala aan ideeën gegenereerd.

Voorbeeld 2: Een ziekenhuis wil de wachttijden voor patiënten verkorten. Een Lean workshop wordt georganiseerd om de processen te verbeteren. De facilitator zorgt voor een veilige omgeving waarin alle betrokkenen hun ideeën kunnen delen en er wordt gewerkt met werkvormen die de dialoog stimuleren. De facilitator zorgt ervoor dat de workshop gestructureerd verloopt en bewaakt de voortgang, zodat de workshopdoelen worden bereikt.

De rol van de facilitator is van belang bij het organiseren van Lean workshops. De facilitator moet rekening houden met verschillende leerstijlen en zorgen voor een veilige omgeving waarin deelnemers kunnen samenwerken en ideeën kunnen delen. Door de workshop gestructureerd te begeleiden, kan de facilitator ervoor zorgen dat de workshop een succes wordt en de gewenste verbeteringen worden doorgevoerd.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank