Kennisbank

Wat Is Een Correlatie Diagram? | Lean Green Belt

De Kracht van het Correlatiediagram: Analyseer de Samenhang tussen Variabelen

Correlatiediagrammen, ook wel spreidingsdiagrammen of scatterplots genoemd, zijn grafische hulpmiddelen om de samenhang tussen twee variabelen in beeld te brengen. Door het gebruik van een correlatiediagram kan je inzicht krijgen in de relatie tussen twee variabelen, zoals prijs en aantal verkopen, en eventueel moeilijk zichtbare oorzaken van problemen blootleggen. In deze blog gaan we dieper in op het concept van correlatie, hoe je een correlatiediagram kunt opstellen en interpreteren, en hoe je de sterkte van een correlatie kunt beoordelen.

Wat is correlatie?

Correlatie is de statistische samenhang tussen twee grootheden of reeksen van metingen. Deze samenhang wordt uitgedrukt in de correlatiecoëfficiënt, een waarde die kan variëren tussen -1 en +1. Hoe verder de correlatiecoëfficiënt verwijderd is van 0, hoe sterker de correlatie. Hierbij betekent 0 geen lineaire samenhang, +1 een perfecte positieve lineaire samenhang, en -1 een perfecte negatieve lineaire samenhang.

Het opstellen van een correlatiediagram

Bij het maken van een correlatiediagram plaats je de afhankelijke Y-variabele op de verticale as en de onafhankelijke X-variabele op de horizontale as. Vervolgens markeer je de datapunten op de grafiek om de relatie tussen de twee variabelen te visualiseren.

Interpreteren van correlatiediagrammen

Aan de hand van de spreiding van de punten op het correlatiediagram kan je de sterkte en richting van de correlatie inschatten:

Positieve correlatie: Als de waarde van de ene variabele toeneemt, neemt de waarde van de andere variabele ook toe (bijvoorbeeld, hoe sneller we werken, hoe meer fouten we maken).

Negatieve correlatie: Als de waarde van de ene variabele toeneemt, neemt de waarde van de andere variabele af (bijvoorbeeld, hoe meer training we krijgen, hoe minder fouten we maken).

Geen correlatie: Er is geen duidelijke relatie tussen de twee variabelen.

De sterkte van de correlatie

De sterkte van de correlatie wordt weergegeven door de spreiding van de punten op het diagram: hoe meer de punten op één lijn liggen, hoe sterker de correlatie (behalve als de lijn horizontaal loopt).

Het correlatiediagram is een krachtig instrument om de samenhang tussen twee variabelen in beeld te brengen en mogelijke oorzaken van problemen te identificeren. Hoewel de correlatiecoëfficiënt een kwantitatieve maat is voor de sterkte van de samenhang, biedt het correlatiediagram op zichzelf vaak al voldoende inzicht in de relatie tussen de variabelen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank