Kennisbank

Wat Is Een Ongebalanceerd Proces (Mura)? | Green Belt

Wat is Mura?

Mura, een van de verspillingen binnen Lean, is iets waar veel bedrijven mee worstelen. Het is een concept dat staat voor onbalans, variatie, niet-standaard en ongelijkheid in processen. Dit leidt tot het ontstaan van een verstoorde flow in het proces. Een voorbeeld hiervan is wanneer het op maandag druk is in een proces, terwijl het op vrijdag juist heel rustig is. Dit soort onbalans kan leiden tot inefficiëntie en verspilling van middelen.

Een ander voorbeeld van Mura kan zijn wanneer er ongelijkheid is in de verdeling van het werk in een proces. Sommige medewerkers hebben veel werk, terwijl anderen juist weinig te doen hebben. Dit kan leiden tot wachttijden en overbelasting van de ene medewerker, terwijl anderen zich vervelen en geen waardevolle bijdrage kunnen leveren.

Binnen Lean wordt Mura gezien als een van de grootste veroorzakers van verspilling. Het zorgt voor onvoorspelbaarheid in processen en kan de kwaliteit van het eindproduct negatief beïnvloeden. Om deze reden streeft Lean ernaar om processen te standaardiseren en variatie te minimaliseren.

Wanneer er sprake is van variatie in een proces, kunnen er fouten ontstaan die leiden tot verspilling. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat werknemers moeten wachten op onderdelen of materialen, omdat deze niet op tijd beschikbaar zijn. Ook kan variatie leiden tot overproductie of onderproductie, waardoor voorraden ontstaan of juist tekorten.

Om Mura te verminderen en de efficiëntie van het proces te verbeteren, is het noodzakelijk om processen op elkaar af te stemmen. Vaak ontstaat Mura doordat processen niet goed op elkaar zijn afgestemd en er sprake is van onbalans. Dit kan worden aangepakt door processen te standaardiseren en te zorgen voor een evenwichtige verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

Een manier om Mura te verminderen, is door middel van een Yamazumi-analyse. Deze analyse richt zich op het in kaart brengen van de werkbelasting in elke processtap en het elimineren van ongelijkheid in de werklast. Dit kan worden bereikt door taken te standaardiseren en te zorgen voor een evenwichtige verdeling van de werklast over verschillende processtappen.

Een Yamazumi-analyse is een methode die gebruikt wordt om het werk in een proces in kaart te brengen. Het doel van de analyse is om inzicht te krijgen in de balans van het werk en de capaciteit van de medewerkers. Hierdoor kan het werk gelijkmatig verdeeld worden over de medewerkers en kan Mura verminderd worden.

Bij een Yamazumi-analyse wordt er gekeken naar de processtappen en het werk dat in die stappen verricht wordt. Het werk wordt verdeeld in korte tijdsperioden, bijvoorbeeld 15 minuten of een uur. Vervolgens wordt er per periode bijgehouden welke activiteiten er plaatsvinden en hoeveel tijd er voor nodig is. Dit wordt weergegeven in een grafiek, de Yamazumi-chart.

Een andere manier om Mura te verminderen is door het implementeren van standaardisatie in het proces. Door het proces te standaardiseren, wordt er voor gezorgd dat de variatie in het proces wordt verminderd. Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen van standaard werkprocedures en het trainen van medewerkers om deze procedures te volgen. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat het proces op een gestandaardiseerde en voorspelbare manier wordt uitgevoerd, wat de kans op variatie en onbalans vermindert.

Het verminderen van Mura is van groot belang in lean organisaties. Door Mura te verminderen wordt de balans in het werk hersteld en ontstaat er een gelijkmatige stroom van werk. Hierdoor worden verspillingen verminderd en kan de kwaliteit van het productieproces verbeterd worden.

Door het verminderen van Mura wordt er voor gezorgd dat het proces gestroomlijnd en consistent wordt uitgevoerd, wat leidt tot een betere kwaliteit van het product of de dienstverlening.

In de praktijk kan het verminderen van Mura een uitdagend proces zijn. Het vergt vaak een verandering in de manier van werken en het doorbreken van oude gewoontes.

Ben je klaar om je kennis van processen naar een hoger niveau te tillen? Schrijf je in voor onze online Lean Green Belt training!

Leer op jouw tempo, waar en wanneer het jou uitkomt. Aan het einde van de cursus ontvang je een internationaal erkend certificaat van LCS, the Cardiff University licenced service.

Ontdek de Lean-training die zich aanpast aan jóuw tempo. 

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank