Kennisbank

Wat Is Een Out Of Control Action Plan (OCAP)?

Out of Control Action Plan (OCAP)

In het Lean gedachtegoed staat het streven naar constante verbetering centraal. Het is daarom belangrijk om voorbereid te zijn op situaties waarin het productieproces uit de hand dreigt te lopen. Een Out of Control Action Plan (OCAP) kan in zo’n situatie helpen om het proces snel weer onder controle te krijgen en verdere schade te voorkomen.

Wat is een OCAP?

Een OCAP (Out of Control Action Plan) is een noodplan dat wordt gebruikt om een situatie weer onder controle te krijgen wanneer een proces uit de hand loopt. Het OCAP geeft aan wat er gedaan moet worden met de producten of diensten en wie welke acties moet ondernemen om de situatie onder controle te krijgen. Het is een levend document dat gebaseerd is op de kennis en ervaring over het (verbeterde) proces en wordt continu bijgewerkt op basis van nieuwe ervaringen. Een OCAP is te vergelijken met een rampenplan op kleine schaal en is een belangrijk hulpmiddel binnen Lean manufacturing om processen te verbeteren en te optimaliseren.

Het OCAP is een methode die oorspronkelijk is bedacht door de marinier Tom Bassett, die vanuit zijn achtergrond als marinier inzag dat een plan klaar moet zijn voordat een situatie uit de hand loopt. Het is als het ware een rampenplan op kleine schaal, waarin wordt vastgelegd wat er gedaan moet worden met de producten of diensten en wie welke acties moet ondernemen in geval van een onverwachte gebeurtenis.

Een OCAP is gebaseerd op kennis en ervaring over het (verbeterde) proces. Deze kennis is vaak al aanwezig door het maken van een proces FMEA en inbreng van medewerkers op de werkvloer. Het OCAP is een ‘levend document’, wat betekent dat het op basis van nieuwe ervaringen continu wordt bijgewerkt om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren in geval van een onverwachte situatie.

Om een OCAP effectief te maken, is het belangrijk om de volgende tips te gebruiken:

  • Maak een FMEA voor elke belangrijke processtap. Op deze manier heb je voor elke cruciale factor een beheersmaatregel;
  • Stel het noodplan op samen met het projectteam en experts. Dit is voornamelijk van belang als er sprake is van ernstige risico’s bij een ‘out of control’ situatie;
  • Maak een eenvoudig flowchart om het proces van het OCAP inzichtelijk te maken;
  • Noteer hoe vaak een processtap ‘out of control’ is. Dit helpt je om te onderzoeken of er sprake is van structurele problemen in plaats van incidenten.

Een OCAP is een belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat het productieproces in geval van een onverwachte situatie snel en effectief kan worden beheerst en dat de continuïteit van het proces gewaarborgd blijft. Gebruik een Control Chart om te signaleren of het proces ‘out of control’ dreigt te worden en voorkom zo verdere problemen en kosten.

 

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank