Kennisbank

Wat is een proces binnen Lean?

Wat is een proces?

Een proces is een georganiseerde reeks van activiteiten die leiden tot een specifiek resultaat of output. Het kan worden gezien als een keten van terugkerende activiteiten gericht op een output voor de klant en kan over verschillende afdelingen heen lopen. Een proces is gericht op het behalen van een specifiek doel en is vaak terugkerend van aard. Om de activiteiten uit te voeren is er informatie en communicatie nodig. Denk bijvoorbeeld aan de planning van werk, communicatie tussen verschillende afdelingen en de verwerking van informatie in systemen.

Processen zijn van essentieel belang voor organisaties omdat ze zorgen voor gestructureerde en efficiënte uitvoering van werkzaamheden. Het stelt organisaties in staat om output te leveren van consistente kwaliteit en op een voorspelbare manier. Het identificeren en verbeteren van processen is dan ook een belangrijk onderdeel van Lean management. Door processen te stroomlijnen en te optimaliseren kan een organisatie verspilling verminderen, kwaliteit verbeteren en klanttevredenheid verhogen.

De drie soorten processen

Binnen Lean is een proces een keten van terugkerende activiteiten gericht op een output voor de klant, die over verschillende afdelingen heen kan lopen en informatie en communicatie vereist. Het kan bijvoorbeeld gaan om de planning van werkzaamheden. Een organisatie heeft doorgaans drie soorten processen:

  1. primaire processen
  2. ondersteunende processen
  3. besturingsprocessen.

Primaire processen

Het optimaliseren van de primaire processen is daarbij het meest belangrijk, omdat deze direct waarde leveren aan de klant. Door deze processen te verbeteren kan de doorlooptijd worden verkort en de kwaliteit worden verhoogd. Dit resulteert in een hogere klanttevredenheid  voor de organisatie.

  • Primaire processen lopen van klant tot klant
  • De output wordt geleverd aan externe klanten

Ondersteunende processen

De ondersteunende processen zijn daarbij van belang om de primaire processen optimaal te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan de inkoopafdeling die zorgt voor tijdige levering van grondstoffen of de HR-afdeling die zorgt voor het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel.

  • De output van deze processen wordt geleverd aan een interne klant

Besturingsprocessen

De besturingsprocessen zijn nodig om de primaire en ondersteunende processen aan te sturen en bij te sturen. Hierbij gaat het om activiteiten zoals planning, rapportage en audits.

  • Planning
  • Rapportage
  • Audits

Bij Lean gaat het om het continu verbeteren van processen en het elimineren van verspillingen. Door de verschillende soorten processen in kaart te brengen en te optimaliseren, kan een organisatie meer waarde creëren voor haar klanten en tegelijkertijd de kosten verlagen.  

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank