Kennisbank

Wat Is Een Yamazumi Analyse?

De kracht van Yamazumi-analyse: optimaliseer uw proces met effectieve visualisatie

Yamazumi-analyse is een krachtig hulpmiddel dat inzicht geeft in de verdeling van waarde voor de klant en verspillingen binnen een proces. Door gebruik te maken van kleurcodes en staafdiagrammen, kunnen teams gemakkelijk knelpunten identificeren en gerichte verbeteringen doorvoeren. In deze blog duiken we dieper in de Yamazumi-analyse en geven we een voorbeeld van hoe je dit in de praktijk kunt toepassen.

Wat is Yamazumi-analyse?

Een Yamazumi-analyse is een visuele managementtool die wordt gebruikt om de werklast van verschillende processtappen in een productie- of assemblagelijn te analyseren en te balanceren. Het doel van de Yamazumi-analyse is het identificeren van bottlenecks, inefficiënties en verspillingen in het productieproces om zo gerichte verbeteringen aan te brengen.

De term “Yamazumi” komt uit het Japans en betekent letterlijk “opstapelen”. In de context van deze analyse verwijst het naar het stapelen van de tijdsbalken die de duur van elke processtap vertegenwoordigen.

In een Yamazumi-analyse worden de processtappen weergegeven in een grafiek, waarbij elke stap wordt gevisualiseerd als een verticale balk. De hoogte van elke balk geeft de benodigde tijd voor die stap weer. De balken worden naast elkaar geplaatst, zodat de totale doorlooptijd van het productieproces zichtbaar wordt. Deze visualisatie maakt het eenvoudig om te zien waar er onbalans is tussen de processtappen, waardoor het mogelijk is om gerichte verbeteracties te identificeren en uit te voeren.

Belang van Takt-tijd:

De Takt-tijd is een cruciale factor in de Yamazumi-analyse. Het geeft aan hoe lang een cyclus met werktaken mag duren om aan de klantvraag te voldoen. Als de klantvraag verandert, en dus de Takt-tijd, kunnen problemen bij werkplekken direct zichtbaar worden gemaakt.

Voorbeeld Yamazumi-analyse:

Voorbeeld 1: Autoproductielijn

In een autofabriek zijn er verschillende processtappen betrokken bij de assemblage van een auto, zoals het monteren van de carrosserie, het installeren van de motor, en het plaatsen van het interieur. Een Yamazumi-analyse kan hier worden toegepast om de werklast van elke processtap in kaart te brengen en te bepalen of er bottlenecks of onbalans in het productieproces zijn. Bij het analyseren van de grafiek kan bijvoorbeeld blijken dat de motorinstallatie aanzienlijk langer duurt dan andere processtappen. Deze informatie kan worden gebruikt om gerichte verbeteracties te ondernemen, zoals het optimaliseren van de werkprocedures of het toevoegen van extra middelen om de productie te versnellen.

Voorbeeld 2: Elektronicaproductie

Een bedrijf dat elektronische apparaten produceert, zoals smartphones of tablets, kan ook gebruikmaken van een Yamazumi-analyse. In dit geval kunnen de processtappen bestaan uit het printen van printplaten, het monteren van componenten, het testen van apparaten en het verpakken van het eindproduct. Door een Yamazumi-grafiek te maken, kan het bedrijf inzicht krijgen in de doorlooptijd van elk proces en mogelijke knelpunten identificeren. Als bijvoorbeeld blijkt dat de testfase veel tijd in beslag neemt, kan het bedrijf overwegen om de testprocedures te herzien of extra testapparatuur aan te schaffen om de efficiëntie te verbeteren en de doorlooptijd te verkorten.

Uitvoeren van een Yamazumi-analyse

  1. Inventariseer per processtap de tijd die nodig is voor de activiteiten.
  2. Inventariseer verspillingen per processtap en bepaal de benodigde tijd hiervoor (vraag, volume, productvarianten).
  3. Inventariseer de waarde-toevoegende tijd per processtap en bepaal de benodigde tijd hiervoor.
  4. Bereken de takttijd en integreer deze in de Yamazumi-analyse.
  5. Bepaal aanvullende KPI’s (bijvoorbeeld gemiddelde doorlooptijd, etc.).
  6. Creëer of teken de Yamazumi-grafiek.
  7. Analyseer de grafiek en identificeer verbeteracties.

De essentie van de Yamazumi-analyse is het visualiseren en identificeren van bottlenecks in de processtappen. Door deze bottlenecks te analyseren, kunnen activiteiten worden opgesplitst en verspillingen geëlimineerd. Hierdoor kunnen gerichte verbeteringen worden gedefinieerd en toegepast, wat leidt tot een efficiënter en effectiever productieproces.

Wil jij meer leren over Lean en hoe je Yamazumi analyse effectief kunt toepassen? Meld je dan nu aan voor een van onze online Lean trainingen en word een expert op het gebied van continu verbeteren. Let’s get Lean together!

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank