Kennisbank

Wat Is Failure Mode Effect Analysis (FMEA)?

Lean Green Belt Training Online: FMEA – Een Cruciale Tool voor Risicobeheersing en Procesoptimalisatie

Failure Mode Effect Analysis (FMEA) is een gestructureerde methode om potentiële fouten in een product, dienst of proces te identificeren en te analyseren. Deze tool, ontstaan bij The National Aeronautics and Space Administration, is van belang in omgevingen waar foutpreventie essentieel is. In dit artikel zullen we FMEA bespreken en uitleggen hoe u deze krachtige techniek kunt toepassen in uw organisatie.

FMEA: De Basisprincipes

FMEA richt zich op het identificeren van potentiële fouten en het ondernemen van acties om deze te voorkomen. Het proces begint bij het in kaart brengen van mogelijke ‘failure modes’, oftewel manieren waarop een product, dienst of proces zou kunnen falen. Een projectteam onderzoekt elk element, van input tot output, en vraagt zich bij elke stap af: “Wat zou hier fout kunnen gaan?”

Een belangrijk element van FMEA is het analyseren van de drie karakteristieken van fouten:

 1. Severity (Ernst): Bepaal de ernst van elk effect, beoordeeld op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 onbeduidend is en 10 rampzalig.
 2. Frequency of Occurrence (Frequentie): Hoe vaak komt de fout voor? Beoordeeld op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer onwaarschijnlijk, komt heel weinig voor  en 10 onontkoombaar, komt heel vaak voor.
 3. Likelihood of Detection (Detecteerbaarheid): Hoe waarschijnlijk is het dat de fouten worden opgemerkt? Beoordeeld op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 betekent dat het absoluut zeker te detecteren is en 10 betekent dat de fout niet wordt opgemerkt.

Risk Priority Number (RPN) Berekening:

RPN = (Severity) x (Frequency of Occurrence) x (Likelihood of Detection)

Het idee is om verbeteringsinitiatieven te richten op fouten die de grootste impact hebben op klanten. De hoogst gewaardeerde Failure Modes zijn de fouten die zich vaakst voordoen, ernstig zijn als ze zich voordoen, en waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze worden herkend.

Stappenplan FMEA in uw Lean Green Belt Training Online:

 1. Noteer de processtappen in de eerste kolom.
 2. Identificeer mogelijke fouten voor elke processtap.
 3. Beschrijf de gevolgen voor de klant en het proces als de fout optreedt.
 4. Beoordeel de ernst van het effect (Severity).
 5. Identificeer de oorzaken van de fout (gebruik de 5x waarom-methode om tot de kernoorzaak te komen).
 6. Beoordeel de frequentie waarmee de fout voorkomt (Frequency of Occurrence).
 7. Beoordeel de waarschijnlijkheid dat de fout wordt opgemerkt (Likelihood of Detection).
 8. Rangschik de ‘Risk Priority Numbers’ van hoog naar laag en bespreek dit met het team. Deze rangschikking helpt om prioriteiten te stellen en een discussie te voeren over welke processtappen als eerste aangepakt moeten worden.
 9. Stel concrete maatregelen op en wijs verantwoordelijke personen aan.
 10. Implementeer de maatregelen en evalueer opnieuw de ‘frequency of occurrence’ en ‘likelihood of detection’. Door de genomen maatregelen zal de fout waarschijnlijk minder vaak voorkomen en/of sneller opgemerkt worden als deze zich voordoet. De ernst (‘severity’) van de mogelijke gevolgen voor de klant of het proces zal in de meeste gevallen gelijk blijven.

Een FMEA dient als input voor het Out of Control Action Plan (OCAP). Dit plan beschrijft de gevolgen en maatregelen die genomen moeten worden bij mogelijk falen van het proces, product of dienst.

Wil je meer weten over FMEA? Volg dan onze online Lean Green Belt training.

Op jouw tempo –  wanneer en waar je maar wilt. En na afloop ontvang je een internationaal erkend certificaat van LCS, the Cardiff University licenced service.

De Lean-training waarbij jíj het tempo bepaalt!

 

 

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank