Kennisbank

Wat Is Het Proces Van Data Analyse?

Het belang van data-analyse in Lean Black Belt training

Data-analyse speelt een cruciale rol in het succes van Lean-initiatieven, vooral voor professionals die een Lean Black Belt training volgen. Lean Black Belt professionals zijn experts in het toepassen van geavanceerde Lean-principes en methoden, waaronder data-analyse, om complexe problemen op te lossen en aanzienlijke verbeteringen in hun organisaties te realiseren.

In een Lean Black Belt training leren deelnemers verschillende data-analysetechnieken en -tools om beter te begrijpen wat er binnen hun processen gebeurt. Enkele van de belangrijkste data-analyseconcepten die in Lean Black Belt training worden behandeld, zijn onder meer:

  • Statistische procescontrole (SPC): SPC is een methode voor het monitoren, controleren en verbeteren van processen door het verzamelen en analyseren van gegevens met behulp van statistische technieken. Het doel van SPC is om variatie in processen te identificeren en te verminderen, wat resulteert in een consistente en voorspelbare output.
  • Root cause analysis (RCA): RCA is een systematische benadering om de onderliggende oorzaken van problemen te identificeren en aan te pakken, in plaats van alleen de symptomen te behandelen. Lean Black Belt training leert deelnemers hoe ze RCA kunnen toepassen om de werkelijke oorzaken van problemen te achterhalen en effectieve oplossingen te ontwikkelen.
  • Proces Capability analysis: Dit is een techniek om de prestaties van een proces te beoordelen en te bepalen of het proces in staat is om aan de specificaties en eisen van de klant te voldoen. Lean Black Belt training leert deelnemers hoe ze proces capability analysis kunnen uitvoeren om de effectiviteit van hun verbeterinspanningen te evalueren.

Data-analyse is een proces waarbij ruwe data wordt omgezet in nuttige informatie, waardoor er weloverwogen conclusies getrokken kunnen worden. Binnen Lean-methodologieën zijn deze conclusies gericht op:

  1. Snelheid van het proces
  2. Variatie in het proces
  3. Aantal defects in het proces

Het proces, niet de persoon

Het is belangrijk om te beginnen met de veronderstelling dat het proces, in plaats van de persoon, niet goed functioneert (in de meeste gevallen is dit correct). William Edwards Deming ontdekte dat 94% van de problemen kan worden toegeschreven aan het proces en slechts 6% aan de persoon.

Data-analyse voor continue verbetering

Data-analyse kan worden ingezet voor het continu verbeteren van de prestaties van het proces door feedback-loops en verbeter dialogen te integreren. Deze gegevens gestuurde aanpak stelt teams in staat om hun inspanningen te concentreren op de meest kritieke aspecten van hun processen en de juiste verbeter maatregelen te treffen.

Bepalen van de focus en richting

Conclusies die voortkomen uit de data-analyse kunnen worden gebruikt om focus en richting aan te brengen in het verbeterproject. Op basis van de geanalyseerde data stellen we de volgende vragen:

  1. Is het gemiddelde van de procesprestatie het probleem?
  2. Is het aantal defects het probleem?
  3. Is vooral de variatie in de procesprestatie het probleem?

Het antwoord op deze vragen geeft focus en richting aan het Lean verbeterproject en helpt te bepalen waar de inspanningen op gericht moeten zijn: het verminderen van variatie, het verbeteren van het gemiddelde of een combinatie van beide.

Door deze data-analysevaardigheden te ontwikkelen en toe te passen, kunnen Lean Black Belt professionals effectievere beslissingen nemen en gerichte verbeteringen in hun organisaties implementeren. Data-analyse helpt hen om de werkelijke problemen te identificeren, in plaats van alleen te vertrouwen op intuïtie of oppervlakkige symptomen.

Als u geïnteresseerd bent in het uitbreiden van uw Lean-vaardigheden en het leren van geavanceerde data-analysetechnieken, overweeg dan om deel te nemen aan onze E-Learning Lean Black Belt training. Deze training zal u voorzien van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een expert te worden in Lean-methoden en om aanzienlijke verbeteringen in uw organisatie te realiseren. Schrijf u vandaag nog in en begin uw reis naar Lean-expertise!

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank