Kennisbank

Wat is Lean accounting?

De termen “lean manufacturing” en “lean inventory” verwijzen naar een productiebenadering die verspilling voorkomt en de tijd tussen het ontvangen en leveren van bestellingen verkort. Lean accounting is gericht op het stroomlijnen van boekhoudprocessen op vergelijkbare wijze. Het maakt gebruik van boekhouding ter ondersteuning van een lean productie door het verzamelen van nuttige informatie over hoe de activiteiten effectief kunnen worden uitgevoerd. Het verzamelen en organiseren van deze informatie gaat anders dan bij de traditionele vormen van boekhouding, dit maakt deze methode dan ook zo uniek.

Wat is Lean Accounting?

Lean Accounting is de verzameling van principes en processen die numerieke feedback geven aan fabrikanten die lean manufacturing en lean inventory practices implementeren binnen het bedrijf. Wanneer u veranderingen in de bedrijfsvoering aanbrengt kan het moeilijk zijn om aan de hand van de workflow te zien hoeveel verschil deze aanpassingen hebben gemaakt. De productie lijkt misschien soepeler en gemakkelijker te verlopen en de klanten lijken meer tevreden, maar het kwantificeren van deze resultaten levert relevante informatie van hoge kwaliteit. Dit zorgt ervoor dat de managers de gevolgen van verschillende methodes binnen de workflow kunnen zien en de resultaten hiervan kunnen vergelijken. De informatie die u ontvangt van lean accounting kan de basis vormen voor verdere wijzigingen en aanpassingen.

Lean accounting behandelt sommige traditionele boekhoudprincipes op niet-traditionele manieren, omdat traditionele boekhoudprotocollen de waarde van een lean methode niet volledig weerspiegelen. Traditionele boekhoudprotocollen behandelen voorraden bijvoorbeeld als iets actiefs omdat het iets kwantificeert wat u bezit in plaats van iets wat u schuldig bent. Uw bedrijf kan onderdelen produceren die later worden gebruikt in eindproducten die aan klanten worden verkocht. Als u zich concentreert op de productie van een grote hoeveelheid van een bepaald onderdeel zal uw traditionele balans een grotere invetaris hebben dan gewoonlijk. Dit wordt gedaan uit het oogpunt van productiewerkzaamheden en het aanvullen van het magazijn. Lean accounting houdt daarentegen rekening met het feit dat een ongebruikte inventaris schadelijk kan zijn voor het welzijn van uw bedrijf omdat het ruimte in beslag neemt en omdat het arbeids-en materiaalkosten vereist die ook anders hadden kunnen worden besteed.

Lean Accounting Toepassingen

De processen moeten worden gestroomlijnd en mogen niet meer inspanningen en middelen vergen dan nodig is. Voor de overgang naar een lean boekhoudsysteem is het nuttig om een systeem te gebruiken dat de vijf “s”-benadering van Kaizen weerspiegelt. Sorteer eerst uw boekhoudkundige werkzaamheden, en evalueer hierbij welke werkzaamheden de meeste waarde bieden in verhouding tot de tijd die ze in beslag nemen. Stop met de processen die niet nodig zijn voor de wettelijke boekhoudvereisten. Elimineer de stappen en rapporten die geen kwaliteitsinformatie geven over hoe goed uw lean systemen binnen het bedrijf werken. Voor u het weet is uw onderneming geheel ingericht volgens het lean principe.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank