Kennisbank

Wat is het Lean management principe?

Wat is Lean Management?

Lean management is een bedrijfsfilosofie die zich richt op het minimaliseren van verspilling in processen en het maximaliseren van de waarde voor de klant, zonder in te leveren op kwaliteit. Oorspronkelijk ontwikkeld door Toyota als onderdeel van het Toyota Production System, is deze benadering inmiddels wijdverspreid in verschillende sectoren. In dit artikel geven we u een kort overzicht van de betekenis en toepassing van de Lean management methode.

De kernprincipes van Lean management zijn gericht op het continu verbeteren van processen door het identificeren en elimineren van verspilling. Verspilling kan in diverse vormen voorkomen, zoals overproductie, wachttijden, transport, overbodige bewegingen, voorraden, onnodige processtappen en defecten. Door deze verspillingen te verminderen, worden bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever, wat resulteert in kostenbesparingen en een verhoogde klanttevredenheid.

Lean management is niet alleen toepasbaar binnen de productie-industrie, maar is eveneens relevant voor dienstverlenende sectoren, gezondheidszorg en overheid. Het implementeren van Lean management in een organisatie vergt een cultuurverandering, waarbij medewerkers op alle niveaus betrokken zijn bij het identificeren en verbeteren van processen. Dit leidt tot een continue verbeteringscyclus, waarbij zowel de organisatie als de klant profiteert

Het Lean management principe: technieken en toepassing

Lean management hanteert verschillende technieken, zoals A3, waardestroomanalyse, verspillingen elimineren, just-in-time, kwaliteitsmanagement, herinrichting van de werkplek en totaal productief onderhoud. De focus ligt op het leveren van waarde aan klanten. Lean management zet diverse tools in om de waarde voor de klant te koppelen aan het proces en de betrokken medewerkers. Bij het toepassen van een Lean management methode zijn de volgende principes van belang:

  1. Identificeer de waarde: Bepaal de waarde vanuit het perspectief van de eindklant voor elk product of dienst. De klant staat immers centraal binnen de gehele onderneming.

  2. Breng de waardestroom in kaart: Identificeer alle stappen die betrokken zijn bij de waardestroom voor elk product of dienst en elimineer vervolgens de stappen die geen waarde toevoegen of niet productief zijn.

  3. Creëer de flow: Zorg ervoor dat de stappen die waarde creëren in een optimale volgorde plaatsvinden, zodat het product of de dienst de klant soepel en efficiënt bereikt. Dit draagt bij aan een algehele verbetering van het productie- of dienstverleningsproces.

  4. Zorg voor een pull: Zodra de flow is gerealiseerd, trekken klanten waarde uit de volgende activiteit op het juiste moment. Deze pull-werking is van belang om de wensen van de klant beter in beeld te brengen en verspilling tegen te gaan.

  5. Zoek naar perfectie: Wanneer de waarde is gespecificeerd, de waardestromen zijn vastgesteld, niet-productieve stappen zijn geëlimineerd, en flow en pull zijn geïnitieerd, wordt het proces opnieuw geëvalueerd en bijgestuurd. Dit voortdurende streven naar verbetering gaat door totdat de ideale staat is bereikt, waarin perfecte waarde wordt gecreëerd zonder verspilling.

Lean management: filosofie en Single Piece Flow

Single Piece Flow is een ideale werkwijze die traditionele batchproductie en verloren productiecapaciteit vervangt door het werken aan één product tegelijk. Het Lean Manufacturing System richt zich op het implementeren van een Single Piece Flow in zoveel mogelijk bewerkingen. Dit wordt bereikt door het elimineren van verspillingen zoals overproductie, defecten, onnodige menselijke processen, voorraden, overbodige arbeid en andere inefficiënties.

Lean management is een filosofie die streeft naar voortdurende eliminatie van verspilling in alle bedrijfsprocessen door middel van kleine, stapsgewijze verbeteringen. Het verbetert de kwaliteit, vermindert defecten en verhoogt de algehele flexibiliteit van de productie. Echter, soms kunnen er beperkingen optreden, zoals lage productiviteit, langere cyclustijden of hoge organisatiekosten. Gelukkig kunnen goed georganiseerde teams deze obstakels overwinnen en succesvol Lean management toepassen.

Door de filosofie van Lean management te omarmen, kunnen bedrijven hun processen optimaliseren, hun concurrentiepositie versterken en zich aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. Het belangrijkste is om het Lean-denken door te voeren in de hele organisatie en de betrokkenheid van alle medewerkers te waarborgen om continu te streven naar verbetering en perfectie.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank