Kennisbank

Wat Is One Piece Flow? | Lean Green Belt Training

Het belang van One Piece Flow in Lean Productie

One Piece Flow is een cruciaal concept binnen Lean productie, gericht op het minimaliseren van verspilling en het optimaliseren van de productiestroom. In deze blogpost zullen we de voordelen van One Piece Flow bespreken, evenals de implementatie ervan door middel van werkcellen.

Wat is One Piece Flow?

One Piece Flow wordt beschouwd als een van de drie typen Pull-systemen in Lean, naast FIFO (Sequential Pull) en Supermarkt (Replenishment Pull). Het is het hoogst haalbare type Pull-systeem, waarbij een product zonder wachttijden door verschillende werkstations stroomt.

Voordelen van One Piece Flow:

 • Problemen worden sneller ontdekt omdat defecte producten niet eerst in een voorraad wachten tot ze verder bewerkt worden.
 • Veiligheid wordt verbeterd doordat kleinere hoeveelheden producten worden verplaatst, waardoor de fysieke belasting voor medewerkers afneemt.
 • Kwaliteit wordt verhoogd, aangezien een defect slechts één product beïnvloedt dat moet worden weggegooid of opnieuw gemaakt.
 • Levertijd wordt verkort doordat er geen voorraden tussen werkstations zijn, wat resulteert in een kortere doorlooptijd.
 • Flexibiliteit wordt vergroot door snellere reacties op veranderingen in de klantvraag en productieplanning.
 • Productiviteit wordt verhoogd doordat medewerkers minder tijd verspillen aan het zoeken en verplaatsen van verloren of tijdelijk opgeslagen producten.
 • Ruimtebesparing wordt gerealiseerd doordat minder voorraden leiden tot werkcellen waarin machines dicht bij elkaar staan.

Implementatie van One Piece Flow:

De werkcel is de sleutel tot het implementeren van One Piece Flow. Hieronder volgen enkele stappen om dit te bereiken:

 1. Analyseer de huidige productieprocessen en identificeer knelpunten en verspilling.
 2. Bepaal de optimale volgorde van bewerkingen en groepeer werkstations op basis van de productiestroom.
 3. Minimaliseer de afstand tussen werkstations om de materiaalstroom en communicatie te bevorderen.
 4. Stel duidelijke standaarden en procedures in voor elke bewerking binnen de werkcel.
 5. Train medewerkers in de nieuwe werkmethoden en moedig hen aan om verbeteringen voor te stellen.
 6. Monitor en meet de prestaties van de werkcel om continue verbetering te waarborgen.

One Piece Flow is een onderdeel van Lean productie, gericht op het creëren van een efficiëntere en effectievere productieomgeving. Door de implementatie van One Piece Flow kunnen bedrijven profiteren van snellere probleemdetectie, verbeterde veiligheid, hogere kwaliteit, kortere levertijden, grotere flexibiliteit, verhoogde productiviteit en ruimtebesparing.

Ben je klaar om One Piece Flow in jouw organisatie te implementeren en de voordelen van Lean productie te ervaren? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over hoe we samen jouw productieprocessen kunnen optimaliseren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank