Kennisbank

Wat Is Overall Equipement Effectiveness (OEE)?

Het belang van Overall Equipment Effectiveness (OEE) in Lean Manufacturing

Overall Equipment Effectiveness (OEE) is een essentiële maatstaf in Lean Manufacturing en Total Productive Maintenance (TPM). Het helpt bedrijven de prestaties van hun machines te beoordelen en verbeter mogelijkheden te identificeren. In dit artikel zullen we uitleggen wat OEE is, hoe het berekend wordt en waarom het belangrijk is voor het optimaliseren van productieprocessen.

Wat is Overall Equipment Effectiveness (OEE)?

OEE is een maatstaf die de daadwerkelijke benuttingsgraad van machines aangeeft. Het doel is om machines zonder storingen, stilstanden en kwaliteitsverliezen zo efficiënt mogelijk te laten draaien. OEE is opgebouwd uit drie categorieën, namelijk:

 1. Availability (Beschikbaarheid): Draait de machine of niet?
 2. Performance (Prestatie): Produceert de machine op volle snelheid?
 3. Quality (Kwaliteit): Produceert de machine producten van de juiste kwaliteit?

OEE is oorspronkelijk ontwikkeld als onderdeel van de Japanse verbetermethode Total Productive Maintenance (TPM). Om de OEE te berekenen, worden de machinebeschikbaarheid, machineprestatie en kwaliteitsefficiëntie met elkaar vermenigvuldigd.

Hoe wordt OEE berekend?

De formule voor het berekenen van OEE is als volgt:

 • OEE = Availability * Performance * Quality

Hier is een voorbeeld om te illustreren hoe OEE wordt berekend:

Stel dat een productielijn de volgende gegevens heeft:

 • Twee shifts per dag van 8 uur elk
 • Setup-tijd: 60 minuten per shift
 • Downtime: 120 minuten per shift
 • Maximale snelheid: 100 producten per uur
 • Gemiddelde snelheid: 70 producten per uur
 • Kwaliteit: 90% goede producten

-Availability = (960 – 360) / 960 * 100% = 62,5%

-Performance = 70 / 100 * 100% = 70%

-Quality = 90%

OEE = 62,5% * 70% * 90% = 39,4%

Waarom is OEE belangrijk?

Een OEE-score van 100% zou betekenen dat de machine altijd perfect draait, met een omsteltijd van nul en uitsluitend goede producten. Hoewel dit een utopie is, wordt een OEE van 80% tot 85% als uitstekend beschouwd. Het meten van OEE helpt bedrijven om:

 • Prestaties van machines te beoordelen
 • Verbetermogelijkheden te identificeren
 • Verspilling te verminderen
 • Productiviteit te verhogen

Het begrijpen en toepassen van Overall Equipment Effectiveness (OEE) is van belang voor het optimaliseren van productieprocessen en het verhogen van de efficiëntie. Door regelmatig OEE te meten en verbeteringen door te voeren, kunnen bedrijven verspilling verminderen en productiviteit verhogen. OEE is een krachtig hulpmiddel in Lean Manufacturing en Total Productive Maintenance (TPM), en het helpt organisaties om continu te streven naar betere prestaties en hogere klanttevredenheid.

Wil je meer weten over OEE? Volg dan onze E-Learning Lean Black Belt training.

Op jouw tempo –  wanneer en waar je maar wilt. En na afloop ontvang je een internationaal erkend certificaat van LCS, the Cardiff University licenced service.

De Lean-training waarbij jíj het tempo bepaalt.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank