Kennisbank

Wat Is Standard Operating Procedure (SOP)? | Green Belt

Standard Operating Procedure (SOP)

Een Standard Operating Procedure (SOP) is een document dat beschrijft hoe een bepaalde taak of proces op een gestandaardiseerde manier uitgevoerd moet worden. Het is de meest voorkomende term voor werkinstructies en wordt gebruikt in allerlei sectoren, van de productie- en farmaceutische industrie tot aan de horeca en de zorg.

Door het gebruik van SOP’s bereik je tal van voordelen, zoals een standaard werkwijze waarover overeenstemming bestaat en die de beste werkwijze en volgorde van stappen in een proces aangeeft. Hierdoor wordt kennis en ervaring gebundeld en kunnen best practices gedeeld worden. Bovendien zorgt de visualisatie van het proces ervoor dat het voor iedereen duidelijk is hoe een activiteit uitgevoerd moet worden en wat de vereiste stappen zijn.

Een ander belangrijk voordeel van SOP’s is dat ze zorgen voor een uniform begrip en uitvoering van verschillende stappen van activiteiten.  Hierdoor wordt de variatie in werkwijze geminimaliseerd en wordt er eenzelfde kwaliteitsniveau bereikt, onafhankelijk van wie de activiteit uitvoert. Dit zorgt niet alleen voor betere resultaten, maar ook voor efficiëntere processen en een hogere klanttevredenheid.

Daarnaast bieden SOP’s een gemeenschappelijk platform om best practices, tips en tricks ten alle tijde met elkaar te delen en centraliseren ze alle kennis betreffende een proces of activiteit. Hierdoor kunnen nieuwe medewerkers gemakkelijker ingewerkt worden en weten zij duidelijk hoe zij hun werk moeten uitvoeren volgens de afspraken. Bovendien kunnen medewerkers door training gemakkelijk multi-inzetbaar worden doordat zij meer SOP’s beheersen.

Een belangrijk aspect van SOP’s is dat ze afwijkingen zichtbaar maken en ervoor zorgen dat deze snel opgespoord en opgelost kunnen worden. Hierdoor wordt de kwaliteit van het werk verbeterd en kunnen eventuele problemen snel worden aangepakt. Bovendien zorgen SOP’s voor een continue verbetering en optimalisatie van het uitvoeringsproces door dagelijks gebruik van de SOP door verschillende medewerkers.

Om een goede SOP op te stellen moet je ervoor zorgen dat deze begrijpelijk is voor iedereen die ermee werkt. Dit betekent dat het document helder en beknopt geschreven moet worden en voorzien moet zijn van afbeeldingen en foto’s. Bij het opstellen van een SOP is het ook belangrijk om deze regelmatig te evalueren en te updaten. Veranderingen in een bedrijfsomgeving kunnen immers leiden tot verouderde SOP’s, wat de effectiviteit ervan aanzienlijk kan verminderen.

Als je een Lean Green Belt bent, ben je verantwoordelijk voor het verbeteren van de processen binnen je organisatie en voor het behalen van de gestelde doelen. De SOP is hierbij belangrijke tools die je helpen om de processen te verbeteren en om de kwaliteit te waarborgen.

Als Lean Green Belt kun je de SOP gebruiken om:

  • Procesverbeteringen door te voeren
  • Betrokkenheid van medewerkers te vergroten
  • Afwijkingen te signaleren en aan te pakken

De SOP’s zijn onmisbare tools voor een Lean Green Belt om de processen te verbeteren en de kwaliteit te waarborgen. Door het gebruik van de SOP’s kan de betrokkenheid van medewerkers worden vergroot, kunnen afwijkingen snel worden gesignaleerd en kunnen veranderingen goed worden georganiseerd en gecommuniceerd. Het is essentieel dat de SOP regelmatig wordt gecontroleerd en aangepast om deze up-to-date te houden en effectief te blijven in het verbeteren van de processen.

Wil je meer weten over SOP’s ? Volg dan onze online Lean Green Belt training.

Op jouw tempo –  wanneer en waar je maar wilt. En na afloop ontvang je een internationaal erkend certificaat van LCS, the Cardiff University licenced service.

De Lean-training waarbij jíj het tempo bepaalt.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank