Kennisbank

Wat is Total Productive Maintenance (TPM Lean)?

Total Productive Maintenance (TPM) Lean: Een allesomvattende benadering voor topprestaties in productie

In de hedendaagse concurrerende markt zijn bedrijven voortdurend op zoek naar manieren om hun processen te optimaliseren en hun efficiëntie te verhogen. Total Productive Maintenance (TPM) Lean is een bewezen methodologie die helpt bij het bereiken van deze doelen. In dit artikel duiken we dieper in de wereld van TPM Lean en ontdekken we hoe deze aanpak uw bedrijf kan helpen excelleren.

De 8 pijlers van TPM Lean

TPM Lean omvat acht pijlers die samenwerken om een alomvattende benadering van onderhoud en productiviteit te bieden. Deze pijlers zijn:

 1. Autonoom onderhoud: Hierbij worden de machinebedieners getraind om routinematig onderhoud uit te voeren en kleine problemen zelf op te lossen, waardoor de betrokkenheid van het team bij het onderhoudsproces wordt vergroot.

 2. Gepland onderhoud: Dit omvat het opstellen van een gestructureerd onderhoudsplan om ervoor te zorgen dat machines en apparatuur regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden om optimale prestaties te garanderen.

 3. Kwaliteitsbeheer: Kwaliteitsbeheer is essentieel om ervoor te zorgen dat producten voldoen aan de verwachtingen van de klant. TPM Lean legt de nadruk op het verminderen van defecten en het bevorderen van een cultuur van continue verbetering.

 4. Gericht verbeteren: Dit houdt in dat problemen worden geïdentificeerd en aangepakt door middel van een gestructureerd proces van analyse en oplossing.

 5. Early Equipment Management (EEM): EEM richt zich op het ontwerp en de implementatie van nieuwe machines en apparatuur, met als doel de productiviteit te maximaliseren en storingen te minimaliseren.

 6. Training en opleiding: Het opleiden en trainen van medewerkers is essentieel om ervoor te zorgen dat zij over de juiste vaardigheden beschikken om machines en apparatuur op een veilige en efficiënte manier te bedienen.

 7. Veiligheid, gezondheid en milieu: TPM Lean streeft naar een veilige en gezonde werkomgeving door het bevorderen van veiligheidsbewustzijn en het naleven van milieuvoorschriften.

 8. Administratie en kantoor TPM: Dit richt zich op het verbeteren van de efficiëntie en productiviteit van administratieve processen, waardoor ondersteunende functies beter kunnen bijdragen aan de algehele bedrijfsdoelstellingen.

TPM Lean is een effectieve methode voor het optimaliseren van productieprocessen en het verhogen van de efficiëntie door middel van proactief onderhoud en continue verbetering. Door de acht pijlers van TPM Lean in uw organisatie te implementeren, kunt u een cultuur van betrokkenheid en verantwoordelijkheid creëren die leidt tot verhoogde productiviteit, lagere kosten en betere kwaliteit.

Voordelen van TPM Lean implementatie

De implementatie van TPM Lean kan voordelen opleveren voor uw organisatie, zoals:

 1. Verhoogde productiviteit: Door de nadruk te leggen op preventief onderhoud en continue verbetering, vermindert TPM Lean ongeplande stilstand en verhoogt het de efficiëntie van machines en apparatuur.

 2. Lagere onderhoudskosten: Proactief onderhoud helpt dure reparaties en vervangingen te voorkomen, wat leidt tot lagere onderhoudskosten op de lange termijn.

 3. Verbeterde kwaliteit: Door een focus op kwaliteitsbeheer en het verminderen van defecten, produceert uw organisatie consistent producten van hoge kwaliteit die voldoen aan de verwachtingen van de klant.

 4. Verhoogde betrokkenheid van medewerkers: TPM Lean moedigt medewerkers aan om verantwoordelijkheid te nemen voor de machines waarmee ze werken, waardoor de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel worden vergroot.

 5. Veilige werkomgeving: Door het bevorderen van veiligheidsbewustzijn en het naleven van milieuvoorschriften, helpt TPM Lean een veilige en gezonde werkomgeving te creëren.

 6. Verbeterde communicatie en samenwerking: TPM Lean bevordert multidisciplinaire samenwerking, wat leidt tot effectievere probleemoplossing en een beter begrip van de productieprocessen.

Succesvolle implementatie van TPM Lean

Voor een succesvolle implementatie van TPM Lean in uw organisatie, overweeg dan de volgende stappen:

 1. Creëer draagvlak binnen de organisatie: Zorg ervoor dat het management en de medewerkers het belang van TPM Lean begrijpen en zijn toegewijd aan de implementatie ervan.

 2. Training en opleiding: Investeer in training en opleiding om ervoor te zorgen dat uw medewerkers over de nodige vaardigheden en kennis beschikken om TPM Lean effectief toe te passen.

 3. Implementeer stapsgewijs: Voer TPM Lean geleidelijk in, beginnend met één afdeling of productielijn, en breid het uit naarmate de organisatie de voordelen van de aanpak begint te zien.

 4. Monitor en meet resultaten: Houd de voortgang bij door middel van prestatie-indicatoren zoals OEE en gebruik deze gegevens om continue verbetering te stimuleren.

 5. Vier successen: Herken en beloon succesvolle TPM Lean-initiatieven om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en het belang van continue verbetering te benadrukken.

Door TPM Lean te omarmen, kan uw organisatie genieten van de voordelen van verbeterde efficiëntie, verhoogde productiviteit en lagere kosten. Met de juiste inzet, opleiding en een focus op continue verbetering, kan TPM Lean uw bedrijf helpen groeien en bloeien in de concurrerende wereld van vandaag.

Wil je meer weten over Lean en TPM? Volg dan onze online Lean Black Belt training.

Op jouw tempo –  wanneer en waar je maar wilt. En na afloop ontvang je een internationaal erkend certificaat van LCS, the Cardiff University licenced service.

De Lean-training waarbij jíj het tempo bepaalt.

 

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank