Kennisbank

Wat Is Visual Control? | Lean Green Belt Training

Visueel management en Control in een Lean-omgeving is van groot belang. Het gaat om het zichtbaar maken van het proces, afwijkingen van de norm en feedback van medewerkers verbeteracties en hulpvragen. Door middel van visuele signalen en middelen, zoals informatieborden, dashboards en grafieken, kunnen medewerkers snel informatie begrijpen en op gebeurtenissen reageren. Dit zorgt voor transparantie en helpt verspilling uit te bannen.

Er zijn verschillende manieren om visueel management toe te passen. Zo kun je gebruik maken van verbeterborden, dag- en weekborden, plan- of roosterborden,  prestatie-meting met grafieken, icoontjes en kleuren. Het gaat erom dat de informatie over prestaties en gesignaleerde verspillingen of voorgestelde verbeteringen van een team zichtbaar zijn op de plek waar het team werkt.

De succesfactoren van visual control zijn de mens/team, de tools en de structuur. Communicatie is een belangrijk sleutelbegrip bij verbetertrajecten. Goede visuele communicatie daagt uit tot participatie. Werk bijvoorbeeld met A3-jaarplannen en betrek medewerkers vanaf de start bij de visualisatie. Kies samen de plek waar je de voortgang, prestatie of verbetering wilt visualiseren en zorg voor een goede structuur waarbij het duidelijk is hoe we op informatie moeten reageren.

Al met al kan visueel management een enorme bijdrage leveren aan het verbeteren van processen binnen een Lean-omgeving. Door middel van visuele signalen en middelen kan informatie snel begrepen worden en kan er snel op gebeurtenissen gereageerd worden. Dit zorgt voor transparantie en helpt verspilling uit te bannen, wat uiteindelijk resulteert in een hogere productiviteit en efficiëntie.

Wil je meer weten over Visual Management? Volg dan onze online Lean Green Belt training.

Op jouw tempo –  wanneer en waar je maar wilt. En na afloop ontvang je een internationaal erkend certificaat van LCS, the Cardiff University licenced service.

De Lean-training waarbij jíj het tempo bepaalt.

 

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank