Kennisbank

Wat is world class manufacturing?

World Class Manufacturing: Een Efficiënte en Flexibele Productieaanpak

De productiesector heeft een enorme transformatie ondergaan sinds de industriële revolutie. In het huidige mondiale en concurrerende tijdperk is het van essentieel belang voor organisaties om een productiepraktijk te hanteren die lean, efficiënt, kosteneffectief en flexibel is. World Class Manufacturing (WCM) is een verzameling concepten die de norm stellen voor productie en andere organisaties inspireren om te volgen. Het concept van WCM vindt zijn oorsprong in de Japanse productie en is geïntroduceerd in sectoren zoals de automobiel-, elektronica- en staalindustrie. WCM is een procesgestuurde benadering waarbij verschillende technieken worden gebruikt om optimale resultaten te bereiken.

Wat is Manufacturing?

Manufacturing, oftewel productie, is het proces waarbij grondstoffen worden omgezet in afgewerkte goederen door middel van verschillende handelingen, machines, gereedschappen en chemische of biologische processen. Het is een integraal onderdeel van de industriële sector en varieert van ambachtelijke productie tot grootschalige industriële productie. Het doel van manufacturing is het produceren van producten die voldoen aan de behoeften en wensen van de klant, waarbij efficiëntie, kwaliteit en kostenbeheersing centraal staan.

Belangrijkste Kenmerken van World Class Manufacturers

World Class Manufacturers streven ernaar om best practices toe te passen en nieuwe methoden te ontwikkelen om uit te blinken in de productiesector. De belangrijkste parameters die fabrikanten van wereldklasse onderscheiden, zijn kwaliteit, kosteneffectiviteit, flexibiliteit en innovatie. Hoewel World Class Manufacturers robuuste controletechnieken hanteren, zijn er vijf stappen die het systeem efficiënter maken:

 1. Vermindering van de Insteltijd en het Afstellen van Machines: Organisaties moeten tijd besparen bij het instellen en afstellen van machines voor productie om efficiëntie te waarborgen. Door de tijd die nodig is voor machine-instellingen te minimaliseren, kan de productie snel en zonder onderbrekingen doorgaan.
 2. Cellulaire Productie: Het is van belang dat productieprocessen worden ingedeeld op basis van hun aard, wat zorgt voor een betere organisatie en workflow. Cellulaire productie betekent dat machines en werkstations worden gegroepeerd op basis van de volgorde van bewerkingen die nodig zijn om een product te maken, wat de doorlooptijd verkort en de efficiëntie verhoogt.
 3. Verminder WIP-materiaal (Work In Progress): Hoge niveaus van WIP-materiaal leiden tot hogere kosten en lagere efficiëntie. Door WIP-materiaal te verminderen, kunnen organisaties zich beter concentreren op productie en een snellere verplaatsing van goederen realiseren. Dit helpt ook bij het verminderen van opslagkosten en verbetert de cashflow.
 4. Stel Productmutatie Uit: Veel veranderingen in het eindproduct worden aangebracht om een hogere mate van maatwerk te bereiken. Het is echter belangrijk om deze wijzigingen pas na de eindbewerking door te voeren om flexibiliteit en efficiëntie te behouden. Door productmutaties uit te stellen, kan de productie gestandaardiseerd worden uitgevoerd zonder vertragingen of extra kosten.
 5. Focus op het Minimale: Organisaties moeten zich richten op het produceren van producten die zijn afgestemd op de voorspelde vraag, om aan de verwachtingen van de klant te voldoen en verspilling te minimaliseren. Dit betekent dat productieprocessen zo lean mogelijk moeten worden ingericht, met minimale verspilling van tijd, middelen en materiaal.

Voordelen van World Class Manufacturing

Bedrijven die World Class Manufacturing-strategieën toepassen, zijn gericht op het continu verbeteren van hun bedrijfsvoering, het elimineren van verspilling en het creëren van Lean organisaties. Dit leidt vaak tot hogere productiviteit en betere prestaties. Bovendien leggen deze bedrijven de nadruk op het stellen van nieuwe normen voor snelheid, vanaf het vastleggen van orders tot en met de levering, zonder een sterke afhankelijkheid van voorraden. Enkele belangrijke voordelen van WCM zijn:

 • Verbeterde Kwaliteit: Door gebruik te maken van geavanceerde productiemethoden en kwaliteitscontroles, kunnen World Class Manufacturers producten van hogere kwaliteit leveren. Dit verhoogt de klanttevredenheid en vermindert het aantal retourzendingen en reparaties.
 • Lagere Kosten: Door processen te optimaliseren en verspilling te verminderen, kunnen organisaties hun operationele kosten verlagen. Dit kan leiden tot hogere winstmarges en een sterkere concurrentiepositie.
 • Flexibiliteit: WCM maakt het mogelijk om snel te reageren op veranderingen in de marktvraag en klantbehoeften. Dit is vooral belangrijk in markten met veel variatie en snelle veranderingen, zoals de technologie- en mode-industrieën.
 • Snellere Doorlooptijden: Door efficiëntere productiemethoden kunnen producten sneller van de productielijn komen. Dit zorgt voor kortere levertijden en een betere service voor klanten.
 • Innovatie: World Class Manufacturers investeren continu in onderzoek en ontwikkeling om hun processen en producten te verbeteren. Dit stimuleert innovatie en helpt bedrijven voorop te blijven lopen in hun industrie.

Toepassing van World Class Manufacturing

De toepassing van World Class Manufacturing vereist een systematische benadering en inzet op alle niveaus van de organisatie. Hier zijn enkele strategieën die bedrijven kunnen toepassen om WCM te implementeren:

 1. Lean Manufacturing: Lean manufacturing richt zich op het elimineren van verspilling in alle vormen, zoals overproductie, wachttijd, transport, overmatige bewerking, voorraden, beweging en defecten. Door lean principes te omarmen, kunnen bedrijven efficiënter en effectiever produceren.
 2. Total Quality Management (TQM): TQM is een benadering die gericht is op het continu verbeteren van de kwaliteit van producten en processen door middel van systematische inspanningen van alle medewerkers. Dit omvat het meten van prestaties, het identificeren van verbeterpunten en het implementeren van veranderingen om de kwaliteit te verbeteren.
 3. Just-In-Time (JIT) Production: JIT is een strategie die gericht is op het minimaliseren van voorraden en het produceren van goederen ophet moment dat ze nodig zijn, om zo verspilling te verminderen en kosten te besparen. Dit vereist een nauwe samenwerking met leveranciers en een goed georganiseerde productieplanning.
 4. Total Productive Maintenance (TPM): TPM richt zich op het maximaliseren van de efficiëntie van productieapparatuur door middel van preventief onderhoud en continue verbeteringen. Dit helpt om stilstand te minimaliseren en de levensduur van machines te verlengen.
 5. Kaizen: Kaizen is een Japans concept dat staat voor “continue verbetering”. Het moedigt alle werknemers aan om voortdurend te zoeken naar manieren om hun werkprocessen te verbeteren. Kleine, geleidelijke verbeteringen kunnen op de lange termijn leiden tot significante prestatieverbeteringen.

Uitdagingen bij de Implementatie van WCM

Hoewel de voordelen van World Class Manufacturing duidelijk zijn, zijn er ook uitdagingen bij de implementatie ervan. Enkele veelvoorkomende obstakels zijn:

 • Verandering van Bedrijfscultuur: Het implementeren van WCM vereist vaak een verandering in de bedrijfscultuur, waarbij medewerkers op alle niveaus worden aangemoedigd om actief bij te dragen aan procesverbeteringen. Dit kan weerstand oproepen bij medewerkers die gewend zijn aan traditionele werkwijzen.
 • Investeringen in Training en Opleiding: Om de principes van WCM effectief te kunnen toepassen, moeten medewerkers goed getraind en opgeleid worden. Dit vergt tijd en middelen, maar is essentieel voor succes op de lange termijn.
 • Samenwerking met Leveranciers: WCM vereist een nauwe samenwerking met leveranciers om Just-In-Time productie mogelijk te maken en de kwaliteit van ingekochte materialen te waarborgen. Dit kan uitdagend zijn, vooral als leveranciers niet dezelfde normen en processen hanteren.
 • Continuïteit en Volharding: WCM is geen eenmalig project, maar een doorlopend proces van verbetering. Dit vereist continuïteit en volharding van alle betrokkenen om de voordelen op de lange termijn te realiseren.

Voorbeelden van World Class Manufacturing in de Praktijk

Veel toonaangevende bedrijven over de hele wereld hebben WCM met succes geïmplementeerd en plukken daar de vruchten van. Enkele voorbeelden zijn:

 • Toyota: Toyota is een pionier op het gebied van lean manufacturing en heeft vele WCM-principes ontwikkeld en toegepast. Het Toyota Production System (TPS) is een model voor veel andere bedrijven en richt zich op het elimineren van verspilling, continue verbetering en respect voor mensen.
 • Ford: Ford heeft WCM-principes geïmplementeerd in zijn productieprocessen om de efficiëntie en kwaliteit te verbeteren. Door gebruik te maken van lean manufacturing en TQM heeft Ford zijn productiecapaciteit verhoogd en de kosten verlaagd.
 • Siemens: Siemens past WCM toe in zijn productievestigingen om de kwaliteit van zijn producten te verbeteren en de doorlooptijden te verkorten. Door te investeren in geavanceerde productietechnologieën en processen, blijft Siemens een leider in de industriële sector.
 • General Electric (GE): GE heeft WCM-principes geïntegreerd in zijn productieprocessen om efficiëntie en kwaliteit te verbeteren. Het bedrijf maakt gebruik van Six Sigma-methodologieën om processen te optimaliseren en defecten te verminderen. Door continu te streven naar procesverbeteringen, heeft GE aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd en de productkwaliteit verhoogd.
 • Nestlé: Nestlé heeft WCM-principes toegepast in zijn wereldwijde productievestigingen om operationele efficiëntie te verbeteren en afval te verminderen. Het bedrijf richt zich op continue verbetering en standaardisatie van processen, wat heeft geleid tot hogere productiviteit en betere productkwaliteit. Nestlé investeert ook in duurzame productiepraktijken om milieueffecten te minimaliseren.
 • Unilever: Unilever heeft WCM toegepast om zijn productiefaciliteiten te optimaliseren en de efficiëntie te verhogen. Door gebruik te maken van lean manufacturing en TPM, heeft Unilever de stilstand van machines verminderd, de productkwaliteit verbeterd en de productiekosten verlaagd. Het bedrijf streeft naar een cultuur van continue verbetering en innovatie.
 • Boeing: Boeing heeft WCM-principes geïmplementeerd om zijn productieprocessen te stroomlijnen en de doorlooptijden te verkorten. Door gebruik te maken van lean manufacturing-technieken, zoals cellulaire productie en JIT, heeft Boeing zijn productiekosten verlaagd en de productiekwaliteit verhoogd. Het bedrijf investeert ook in geavanceerde productietechnologieën om zijn concurrentiepositie te versterken.
 • Procter & Gamble (P&G): P&G past WCM toe om zijn productieprocessen te optimaliseren en de efficiëntie te verhogen. Het bedrijf gebruikt TQM en Six Sigma-methodologieën om procesverbeteringen door te voeren en de productkwaliteit te verhogen. Door een cultuur van continue verbetering te bevorderen, heeft P&G aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd en de klanttevredenheid verhoogd.
 • Caterpillar: Caterpillar, een wereldleider in de productie van bouw- en mijnbouwapparatuur, heeft WCM-principes geïntegreerd om zijn productieprocessen te verbeteren. Door lean manufacturing en TPM toe te passen, heeft Caterpillar de efficiëntie verhoogd, de stilstand van machines verminderd en de productkwaliteit verbeterd. Het bedrijf richt zich op continue verbetering en innovatie om zijn concurrentiepositie te behouden.

 

Conclusie

World Class Manufacturing biedt een uitgebreide en effectieve benadering voor het optimaliseren van productieprocessen. Door de focus te leggen op kwaliteit, kostenreductie, flexibiliteit en continue verbetering, kunnen bedrijven hun concurrentiepositie versterken en klanttevredenheid verhogen. Hoewel de implementatie van WCM uitdagingen met zich mee kan brengen, zijn de voordelen op de lange termijn duidelijk: hogere productiviteit, lagere kosten en verbeterde bedrijfsresultaten. Organisaties die bereid zijn te investeren in training, samenwerking en cultuurverandering kunnen de principes van WCM met succes toepassen en een leidende positie innemen in hun industrie.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank