Kennisbank

Wat is world class manufacturing?

 

World Class Manufacturing: Een Efficiënte en Flexibele Productieaanpak

De productiesector heeft een enorme transformatie ondergaan sinds de industriële revolutie. In het huidige mondiale en concurrerende tijdperk is het van cruciaal belang voor organisaties om een productiepraktijk te hanteren die lean, efficiënt, kosteneffectief en flexibel is. World Class Manufacturing (WCM) is een verzameling concepten die de norm stellen voor productie en andere organisaties inspireren om te volgen. Het concept van WCM vindt zijn oorsprong in de Japanse productie en is geïntroduceerd in sectoren zoals de automobiel-, elektronica- en staalindustrie. WCM is een procesgestuurde benadering waarbij verschillende technieken worden gebruikt om optimale resultaten te bereiken.

Belangrijkste kenmerken van World Class Manufacturers:

World Class Manufacturers streven ernaar om best practices toe te passen en nieuwe methoden te ontwikkelen om uit te blinken in de productiesector. De belangrijkste parameters die fabrikanten van wereldklasse onderscheiden, zijn kwaliteit, kosteneffectiviteit, flexibiliteit en innovatie. Hoewel World Class Manufacturers robuuste controletechnieken hanteren, zijn er vijf stappen die het systeem efficiënter maken:

  • Vermindering van de insteltijd en het afstellen van machines: Organisaties moeten tijd besparen bij het instellen en afstellen van machines voor productie om efficiëntie te waarborgen.
  • Cellulaire productie: Het is van belang dat productieprocessen worden ingedeeld op basis van hun aard, wat zorgt voor een betere organisatie en workflow.
  • Verminder WIP-materiaal (Work In Progress): Hoge niveaus van WIP-materiaal leiden tot hogere kosten en lagere efficiëntie. Door WIP-materiaal te verminderen, kunnen organisaties zich beter concentreren op productie en een snellere verplaatsing van goederen realiseren.
  • Stel productmutatie uit: Veel veranderingen in het eindproduct worden aangebracht om een hogere mate van maatwerk te bereiken. Het is echter belangrijk om deze wijzigingen pas na de eindbewerking door te voeren om flexibiliteit en efficiëntie te behouden.
  • Focus op het minimale: Organisaties moeten zich richten op het produceren van producten die zijn afgestemd op de voorspelde vraag, om aan de verwachtingen van de klant te voldoen en verspilling te minimaliseren.

Bedrijven die World Class Manufacturing-strategieën toepassen, zijn gericht op het continu verbeteren van hun bedrijfsvoering, het elimineren van verspilling en het creëren van Lean organisaties. Dit leidt vaak tot hogere productiviteit en betere prestaties. Bovendien leggen deze bedrijven de nadruk op het stellen van nieuwe normen voor snelheid, vanaf het vastleggen van orders tot en met de levering, zonder een sterke afhankelijkheid van voorraden. Het integreren van de filosofieën van WCM kan organisaties helpen om competitief te blijven in de markt en hun klanten tevreden te stellen met kwalitatief hoogstaande producten en diensten. Door efficiëntie en flexibiliteit te combineren, kunnen bedrijven hun operationele kosten verlagen en hun winstmarges vergroten. WCM is een bewezen benadering die organisaties kunnen gebruiken om hun productieprocessen te optimaliseren en hun bedrijfsprestaties te verbeteren.

 

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank