Kennisbank

Wat kunt u met Lean thinking?

Wat is Lean Thinking?

Lean thinking is een filosofie die gericht is op het elimineren van verspillingen en het maximaliseren van klantwaarde. Het is ontstaan in de productie-industrie, maar wordt nu in verschillende sectoren toegepast. Lean Thinking is gebaseerd op het Toyota Production System en omvat een verzameling van concepten en principes die leiden tot een continue verbetering van processen en producten. De vijf basisprincipes van Lean Thinking zijn:

 1. Definieer klantwaarde: identificeer wat de klant waardeert en wat niet.

 2. Begrijp de waardestroom: breng alle stappen en activiteiten in kaart die nodig zijn om een product of dienst te leveren.

 3. Creëer flow: organiseer de processen zo dat producten en diensten met zo min mogelijk vertraging en verspilling worden geleverd.

 4. Gebruik een pull-systeem: produceer alleen wat de klant vraagt en niet meer dan dat.

 5. Streef naar Perfectie: continue verbetering is de sleutel tot succes.

Elimineer verspillingen

Verspillingen in de productiesector, waar Lean denken is ontwikkeld, ziet er heel anders uit dan in het kenniswerk. Ook de manier waarop we afval identificeren is anders. Veel van de waarde en het afval in kenniswerk zit in de hoofden van de mensen die het werk doen, niet in de machines. Alles waar de klant niet graag voor zou willen betalen, wordt in het Lean Thinking process gedefinieerd als verspilling. Verspilling in kenniswerk kan het volgen zijn:
 • Het ontbreken van de juiste schakels
 • Inefficiënte informatiesystemen
 • Slechte tools
 • Slechte communicatie tussen teams onderling en met klanten
 • Onduidelijke of onrealistische doelstellingen
 • Onnodige goedkeuringen of bureaucratie
 • Dubbel werk of overbodige stappen in een proces
 • Onvoldoende training of ondersteuning voor medewerkers
 • Overbelasting van werknemers met te veel werk of te strakke deadlines

Het elimineren van verspillingen is een belangrijk onderdeel van Lean Thinking in elk type werk, inclusief kenniswerk. Het vereist een cultuur van continue verbetering en betrokkenheid van alle medewerkers om verspillingen te identificeren, oplossingen te bedenken en deze oplossingen te implementeren om de werkprocessen te verbeteren en waarde toe te voegen voor de klant.

Het creëren van kwaliteit

Om een solide basis voor groei te leggen, moeten Lean organisaties zich richten op het creëren van kwaliteit. Dit betekent dat processen worden gestandaardiseerd en geautomatiseerd om menselijke fouten te minimaliseren. Door deze processen te optimaliseren, kunnen medewerkers hun vaardigheden en inspanningen richten op innovatie, groei en continue verbetering. Het creëren van kwaliteit is een essentieel onderdeel van het Lean Thinking proces en kan in verschillende branches anders worden toegepast. Echter, het doel blijft hetzelfde: het bouwen van een systeem dat gebouwd is voor groei en succes.

Snelle levering door het beheer van de flow

De kern van Lean Thinking is het idee dat focus leidt tot kwalitatief beter werk. Als onze omgeving niet is ontworpen om ons te helpen focussen, werken we langzamer dan wanneer we minder dingen op ons bord hebben. Vergelijk het met verkeer op de weg: als de weg 90% vol is, staat het in principe stil. Als de weg 50% vol is, komt elke auto eerder op zijn bestemming, omdat er minder auto’s op de weg rijden. Voor kenniswerk betekent dit dat we ons bewust moeten zijn van de manier waarop we werken. Lean Thinking stimuleert teams om hun flow te visualiseren, te managen en continu te optimaliseren om waarde in een duurzaam snel tempo aan de klant te leveren. Door de stroom te beheren, hebben we controle over hoe het werk wordt gedaan. Er zijn natuurlijk nog veel meer principes die bij het Lean Thinking-proces komen kijken, maar dit waren slechts een paar voorbeelden. 

Door het toepassen van deze principes kunnen organisaties hun processen optimaliseren, kosten verlagen en klanttevredenheid verhogen. In dit artikel laten we zien hoe Lean Thinking kan bijdragen aan het succes van een organisatie. Als je meer wilt weten over Lean Thinking, kun je je verdiepen in de verschillende concepten en principes die hieraan ten grondslag liggen.

Als je meer wilt weten over het toepassen van Lean Thinking, bekijk dan zeker onze Lean-cursussen waar je alles leert wat je nodig hebt.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank