Kennisbank

Wat Zijn De 5S’en Waarom Is Dit Belangrijk?

5S is een belangrijk onderdeel van Lean management en kan bijdragen aan het verminderen van verspilling en het verbeteren van de arbeidsveiligheid. Het is een methode die zich richt op werkplekorganisatie en bestaat uit vijf stappen: sorteren, schikken, schoonmaken, standaardiseren en standhouden. Door deze stappen te doorlopen kan een werkomgeving gecreëerd worden die overzichtelijk en georganiseerd is en waarin medewerkers efficiënt en veilig kunnen werken.

Sorteren

De eerste stap, sorteren, is gericht op het onderscheid maken tussen wat noodzakelijk en wat overbodig is. Medewerkers gaan door het gebied en verzamelen alles wat mogelijk overbodig is en geven deze een rode sticker. Vervolgens wordt er gezamenlijk beslist wat wel en niet nodig is en worden de spullen naar de juiste bestemming gebracht.

Schikken

De tweede stap, schikken, betekent dat alle gereedschappen, materialen en andere middelen een vaste plek krijgen. Hierbij wordt rekening gehouden met ergonomie en hygiëne en worden vaste routes aangegeven. Alles krijgt een vaste plaats, zodat de juiste spullen altijd op de juiste plaats liggen.

Schoonmaken

Schoonmaken, de derde stap, is gericht op het (correctief) reinigen van muren, vloeren en alle voorwerpen, maar ook op het (preventief) voorkomen van verontreiniging door het elimineren van oorzaken van storingen en incidenten. Een schone omgeving draagt bij aan veiligheid en maakt problemen zichtbaar.

Standaardiseren

Standaardiseren, de vierde stap, geeft duurzaamheid aan de eerste drie stappen door methodes in te voeren die deze eerste fases vastleggen. Dit zorgt ervoor dat onvoorziene omstandigheden tot een minimum beperkt worden.

Tot slot is er de stap van standhouden, waarbij het borgen van de andere vier stappen centraal staat. Er wordt gezorgd voor behoud en continuïteit door het altijd volgen van gestandaardiseerde procedures.

Om 5S succesvol toe te passen is het belangrijk om medewerkers en leiders op te leiden en verantwoordelijkheidsgebieden in te richten. Daarnaast kan het toevoegen van de s-en van Safety, Security en Satisfaction helpen om 5S te integreren in de organisatiecultuur. Het vieren van succes en het opstellen van een 5S handboek dragen ook bij aan een succesvolle implementatie.

Al met al kan het toepassen van 5S leiden tot een efficiëntere en veiligere werkomgeving met minder verspilling en meer productiviteit. Het is een belangrijk onderdeel van Lean management en verdient dan ook de nodige aandacht binnen organisaties.

Klaar om jouw werkplek te transformeren met 5S? Laten we aan de slag gaan en verspilling verminderen, veiligheid verhogen en efficiëntie verbeteren! Start nu met het implementeren van 5S en neem contact op met Lean.nl voor advies en begeleiding.

 

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank