Kennisbank

Wat Zijn Eenpunts Lessen? | Lean Green Belt Training

Het vastleggen van standaard werkwijzen is een belangrijk onderdeel van Lean. De Standard Operating Procedures (SOP’s) zijn echter vaak tekstueel en worden daardoor niet altijd even goed begrepen. Een manier om dit op te lossen is door middel van Eén-punts-lessen (EPL). Een EPL beschrijft een enkelvoudige handeling in korte en bondige aanwijzingen met verklarend beeld- en fotomateriaal. De handeling kan in ongeveer 10-15 minuten aan iemand anders worden voorgedaan en geleerd.

Een EPL is vooral visueel en bevat weinig tekst. De focus ligt op foto’s en afbeeldingen met maximaal zes elementen die passen op één A4-tje. Een EPL moet over één specifiek onderwerp gaan en vanaf een meter afstand te begrijpen zijn. Het doel van een EPL is om de meest effectieve en efficiënte werkwijze te beschrijven. Daarom is het belangrijk dat de medewerkers die de handeling uitvoeren erbij betrokken zijn en hun kennis kunnen overdragen.

De stappen van een EPL zijn eenvoudig. De eerste stap is het ontleden van het proces in afzonderlijke stappen. Vervolgens kijk je welke handelingen er binnen die stappen plaatsvinden die beschreven moeten worden. Daarna kijk je hoe deze handeling wordt uitgevoerd, maak je foto’s en bedenk je instructieve teksten. Tot slot combineer je alles tot één document.

Een instructiefilmpje is ook een manier om een EPL te maken. In een instructiefilmpje leg je uit hoe een product of proces werkt. Feitelijk is het een “EPL in beeld”. Een instructiefilmpje wordt ook wel uitlegfilmpje genoemd. Het grote voordeel van een instructiefilmpje is dat de kijker ziet en hoort. Zo draagt een instructievideo bij aan een snellere opname van de EPL.

EPL’s zijn geen vervangers voor de SOP’s of andere werkinstructies, maar zijn bedoeld om die juist te vereenvoudigen. EPL’s helpen om standaard werkprocedures gemakkelijker te begrijpen en te leren, waardoor processen efficiënter en effectiever worden.

Wil je meer leren over EPL’s en hoe je deze kunt toepassen in jouw organisatie? Volg dan onze online Lean Green Belt training waarin we dieper ingaan op dit onderwerp. Leer hoe je jouw processen efficiënter en effectiever kunt maken door middel van EPL’s.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank