Kennisbank

Wat Zijn Spreidingsmaten? | Lean Green Belt Training

Spreidingsmaten

Als je bezig bent met Lean, dan is het belangrijk om variatie in processen te begrijpen en te kunnen beheersen. Spreidingsmaten zijn een belangrijk onderwerp binnen data-analyse om processen te kunnen begrijpen.

Spreidingsmaten geven aan hoe sterk de waarnemingen zich concentreren: allemaal op een kluitje of juist erg verspreid over de meetschaal. Hoe meer de waarnemingen over de meetschaal verspreid zijn, hoe meer variatie er in het proces zit. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot verschillen in levertijd van producten en diensten aan de klant. Het proces is dan niet voorspelbaar.

De spreiding van data is een belangrijk onderdeel van Lean omdat operationele stabiliteit de basis vormt van Lean. Operationele stabiliteit betekent dat variatie binnen alle aspecten van de bewerkingen onder controle ofwel beheerst is. Binnen Lean streeft men dus naar processen die min of meer iedere dag hetzelfde presteren met zo min mogelijk afwijkingen (variatie).

Maar hoe berekenen we de spreiding van data? Er zijn verschillende spreidingsmaten die hierbij kunnen helpen, zoals de range en de standaarddeviatie. De afstand van de metingen tot het gemiddelde geeft een bruikbare indicatie voor spreiding, en hierop zijn de spreidingsmaten gebaseerd. Liggen de metingen ver van het gemiddelde dan worden deze maten groter, en de spreiding breder. In dat geval heb je veel variatie in het proces.

Bij Lean gaat het erom om de variatie in processen te verminderen en het proces beheerst te maken. Een beheerst proces bevat uitsluitend normale variatie en geen bijzondere variatie of uitschieters. Normale variatie is altijd aanwezig en onderdeel van het proces, bijzondere variatie wordt veroorzaakt door uitzonderingen en abnormale situaties.

Door spreiding van data te berekenen en te begrijpen, kunnen processen verbeterd worden en de variatie verminderd worden. Als je meer wilt leren over spreidingsmaten en andere Lean-principes, volg dan onze online Lean Green Belt training waarbij je op je eigen tempo kunt leren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank