Kennisbank

Lean Is Vooral Logisch Nadenken | Lean Green Belt

Lean: Logisch nadenken voor optimale processen en prestaties

Lean is een filosofie en methodologie die erop gericht is perfecte processen en prestaties na te streven door het continu elimineren van verspillingen. In deze blog bespreken we hoe logisch nadenken de basis vormt van Lean en hoe deze benadering kan leiden tot een optimale klantwaarde en succesvolle ondernemingen.

De principes van Lean

Lean is gebaseerd op een aantal kernprincipes die aantonen dat logisch nadenken centraal staat in het streven naar perfectie:

  • Perfecte processen leiden tot optimale klantwaarde: Hoe efficiënter en effectiever een proces is, des te beter de waardetoevoeging en des te groter de klanttevredenheid. 
  • De klant bepaalt het doel: Producten en diensten worden geleverd om te voldoen aan de behoeften van de klant. De eisen van de klant zijn cruciaal in het streven naar perfectie. Het is essentieel om te weten wat je klant wil en verwacht (VOC).
  • Waarde toevoegen is een proces: Waarde wordt gecreëerd door een reeks correct uitgevoerde stappen, zoals marketing, ontwerp, productie, verwerking, levering en ondersteuning. Deze stappen leiden tot producten en diensten die klanten waarderen.
  • Verspilling hindert waardetoevoeging: Verspillingen (Muda) in processen die de snelheid en effectiviteit van processtappen belemmeren, ondermijnen de toevoeging van klantwaarde. Het elimineren van verspilling is cruciaal voor het realiseren van optimale processen.
  • Mensen zijn de drijvende kracht achter waardecreatie: Medewerkers voeren processen uit en gebruiken technologie en apparatuur om waarde te creëren. Het succes van Lean hangt af van het ontwikkelen van een cultuur en omgeving waarin medewerkers betrokken, innovatief en gericht zijn op het uitvoeren van waardevolle werkzaamheden.
  • Lean richt zich op processen: Elk proces heeft een input, activiteiten of subprocessen en levert iets op voor een klant. Het optimaliseren van deze processen staat centraal in de Lean-filosofie.

Lean draait om logisch nadenken en het streven naar perfecte processen om optimale klantwaarde te realiseren. Door de klant centraal te stellen, waarde toe te voegen via gestroomlijnde processen en verspilling te elimineren, kunnen organisaties betere prestaties en tevredenheid bereiken. Lean gaat verder dan alleen het verbeteren van processen; het creëert een cultuur van betrokkenheid en innovatie waarin medewerkers de drijvende kracht zijn achter succesvolle ondernemingen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank