Kennisbank

Hoe Lean Denken Bedrijfsprocessen Transformeert

 

Lean: Logisch Nadenken voor Optimale Processen en Prestaties

Lean is een filosofie en methodologie die gericht is op het nastreven van perfecte processen en prestaties door het continu elimineren van verspillingen. In artikel bespreken we hoe logisch nadenken de basis vormt van Lean en hoe deze benadering kan leiden tot optimale klantwaarde en succesvolle ondernemingen.

Wat is Lean Denken?

Lean denken draait om logica en efficiëntie. Het is een benadering die zich richt op het maximaliseren van waarde voor klanten door verspilling te minimaliseren. Dit betekent kritisch kijken naar bestaande processen en jezelf vragen stellen zoals: “Waarom doen we dit?” en “Kan dit efficiënter?” Lean gaat verder dan alleen processen stroomlijnen; het is een cultuur van continu verbeteren en waardecreatie. 

Inleiding tot Lean Denken

Oorspronkelijk uit de productie-industrie, wordt Lean nu in allerlei sectoren toegepast. Het is een benadering die klantwaarde maximaliseert en verspilling in elke vorm minimaliseert. Centraal staat het begrijpen van klantbehoeften (Voice of the Customer) en het afstemmen van bedrijfsprocessen om hieraan te voldoen.

De Principes van Lean

Lean is gebaseerd op een aantal kernprincipes die aantonen dat logisch nadenken centraal staat in het streven naar perfectie:

 • Perfecte Processen Leiden tot Optimale Klantwaarde: Hoe efficiënter en effectiever een proces, hoe beter de waardetoevoeging en hoe groter de klanttevredenheid.
 • De Klant Bepaalt het Doel: Producten en diensten worden geleverd om te voldoen aan de behoeften van de klant. De eisen van de klant zijn cruciaal in het streven naar perfectie. Het is essentieel om te weten wat de klant wil en verwacht (Voice of the Customer, VOC).
 • Waarde Toevoegen is een Proces: Waarde wordt gecreëerd door een reeks correct uitgevoerde stappen, zoals marketing, ontwerp, productie, verwerking, levering en ondersteuning. Deze stappen leiden tot producten en diensten die klanten waarderen.
 • Verspilling Hindert Waardetoevoeging: Verspillingen (Muda) in processen die de snelheid en effectiviteit van processtappen belemmeren, ondermijnen de toevoeging van klantwaarde. Het elimineren van verspilling is cruciaal voor het realiseren van optimale processen.
 • Mensen zijn de Drijvende Kracht Achter Waardecreatie: Medewerkers voeren processen uit en gebruiken technologie en apparatuur om waarde te creëren. Het succes van Lean hangt af van het ontwikkelen van een cultuur en omgeving waarin medewerkers betrokken, innovatief en gericht zijn op het uitvoeren van waardevolle werkzaamheden.
 • Lean Richt Zich op Processen: Elk proces heeft een input, activiteiten of subprocessen en levert iets op voor een klant. Het optimaliseren van deze processen staat centraal in de Lean-filosofie.

Door deze principes toe te passen, kunnen organisaties niet alleen hun operationele prestaties verbeteren, maar ook een duurzamere en klantgerichte bedrijfscultuur creëren. Lean denken is daarmee niet alleen een set van tools en technieken; het is een mindset die de manier waarop organisaties functioneren fundamenteel kan veranderen.

Belangrijke Concepten in Lean

 • Klantgerichtheid: Het centraal stellen van klantverwachtingen en -behoeften.
 • Proces van Waarde Toevoegen: Omvat alle stappen die bijdragen aan het eindproduct of de dienst.
 • Vermindering van Verspilling: Focus op het elimineren van activiteiten die geen waarde toevoegen.
 • Cultuur en Omgeving: Het belang van een ondersteunende omgeving die innovatie en betrokkenheid stimuleert.
 • Structuur van Processen: Het belang van het begrijpen en optimaliseren van de procesflow.

Conclusie: Lean Denken

Lean draait om logisch nadenken en het streven naar perfecte processen om optimale klantwaarde te realiseren. Door de klant centraal te stellen, waarde toe te voegen via gestroomlijnde processen en verspilling te elimineren, kunnen organisaties betere prestaties en tevredenheid bereiken. Lean gaat verder dan alleen het verbeteren van processen; het creëert een cultuur van betrokkenheid en innovatie waarin medewerkers de drijvende kracht zijn achter succesvolle ondernemingen.

Lean is een mindset gericht op het systematisch en continu verbeteren van processen. Het is een rationele strategie die niet alleen de efficiëntie verhoogt, maar ook de bedrijfscultuur positief beïnvloedt. Door Lean toe te passen, kunnen zowel individuen als organisaties aanzienlijke voordelen behalen, zoals hogere klanttevredenheid, verminderde verspilling en een sterke concurrentiepositie.

Lean denken is dus veel meer dan een set tools; het is een manier van denken die bedrijven en hun processen fundamenteel kan veranderen. Door klantgerichtheid en waardecreatie centraal te stellen, kan elk bedrijf, groot of klein, zijn weg vinden naar succes.

Sta je aan het begin van je Lean-reis, of ben je al een ervaren Lean-denker?

Ben je geïnteresseerd in meer informatie over Lean? Bekijk dan onze kennisbank voor een scala aan artikelen die je verder kunnen helpen op je Lean-reis. Voor visuele leerervaringen en diepgaande uitleg, nodigen we je ook uit om ons YouTube-kanaal te bezoeken. Daar vind je een schat aan video’s die Lean-principes en -toepassingen demonstreren. Vergeet niet te abonneren, zodat je altijd op de hoogte blijft van onze nieuwste content.

Bekijk hier onze kennisbank.

Bekijk hier ons YouTube-kanaal.

 


Voorbeelden van Lean Toepassingen

 

Voorbeeld 1 – Lean in een ziekenhuis:

Een ziekenhuis besloot Lean-principes toe te passen om de kwaliteit van patiëntenzorg te verbeteren en efficiënter te werken. Hieronder volgen enkele stappen die het ziekenhuis heeft ondernomen:

Klantgerichtheid: Het ziekenhuis heeft feedback van patiënten en hun families verzameld om hun behoeften en verwachtingen beter te begrijpen. Hierdoor kon het ziekenhuis de zorgprocessen beter afstemmen op de wensen van de patiënten.

Waarde toevoegen: Het ziekenhuis heeft de verschillende zorgprocessen in kaart gebracht en geanalyseerd om te bepalen welke stappen daadwerkelijk waarde toevoegen aan de patiëntenzorg. Ze hebben geïnvesteerd in de optimalisatie van deze stappen, zoals het verbeteren van de communicatie tussen zorgverleners en het versnellen van de diagnostische processen.

Verspilling verminderen: Het ziekenhuis heeft verspillingen in de zorgprocessen geïdentificeerd, zoals onnodige wachttijden, dubbel werk en overmatig gebruik van materialen. Door deze verspillingen te elimineren of te verminderen, kon het ziekenhuis de efficiëntie verhogen en de kosten verlagen.

Cultuur en omgeving: Het ziekenhuis heeft een cultuur gecreëerd waarin medewerkers werden aangemoedigd om met verbeterideeën te komen en betrokken te zijn bij het verbeterproces. Dit heeft geleid tot een grotere betrokkenheid van de medewerkers en een sterkere focus op het continu verbeteren van de zorgprocessen.

Processtructuur: Door de processtructuur te analyseren en te optimaliseren, kon het ziekenhuis knelpunten en inefficiënties identificeren. Ze hebben vervolgens hun zorgprocessen opnieuw ontworpen om de doorstroming van patiënten te verbeteren en de wachttijden te verkorten, bijvoorbeeld door het implementeren van een gestroomlijnd triage-systeem op de spoedeisende hulp.

Als gevolg van het toepassen van Lean-principes, heeft het ziekenhuis zijn efficiëntie in de patiëntenzorg aanzienlijk verhoogd, de kwaliteit van zorg verbeterd en de wachttijden verkort. Dit heeft geleid tot een hogere patiënttevredenheid en een betere reputatie van het ziekenhuis in de gezondheidszorgsector.

 


Voorbeeld 2 – Lean in een Administratief Proces

Een goed voorbeeld van het toepassen van Lean principes in een administratief proces kan gevonden worden in een facturatieafdeling van een bedrijf. Deze afdeling was verantwoordelijk voor het verwerken van inkomende en uitgaande facturen, een proces dat vaak tijdrovend en foutgevoelig was.

Stap 1: Identificatie van Verspillingen

Het eerste wat het team deed, was het identificeren van verspillingen in hun huidige proces. Ze ontdekten dat er aanzienlijke vertragingen waren door onnodige stappen, zoals het handmatig invoeren van gegevens die al digitaal beschikbaar waren, en door wachttijden tussen de verschillende stappen in het facturatieproces.

Stap 2: Processtroom Analyseren en Optimaliseren

Vervolgens hebben ze de processtroom geanalyseerd en geoptimaliseerd. Ze digitaliseerden waar mogelijk, waardoor handmatige invoer werd verminderd en fouten werden voorkomen. Ook werd het proces zo heringericht dat taken in logische volgorde werden uitgevoerd, wat wachttijden verminderde.

Stap 3: Continue Verbetering

Het team richtte zich ook op continue verbetering door regelmatig bijeen te komen om het proces te beoordelen en verdere verbeteringen te bespreken. Ze implementeerden een feedbacksysteem waar medewerkers suggesties konden doen voor verdere efficiëntieverhoging.

Resultaten

Door deze aanpassingen kon de facturatieafdeling de verwerkingstijd van facturen aanzienlijk verkorten en de nauwkeurigheid van de facturatie verbeteren. Dit leidde tot snellere betalingen, minder fouten en verhoogde tevredenheid van zowel interne als externe klanten.

Dit voorbeeld toont aan hoe Lean principes niet alleen waardevol zijn in productieomgevingen, maar ook in administratieve processen, waar ze kunnen helpen om efficiëntie te verhogen, fouten te verminderen en de algehele kwaliteit van het werk te verbeteren.

 

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank