Kennisbank

Wat Is De 5 x W + 1H Doorvraag Methode in Lean?

Wat Is De 5 x W + 1H Doorvraag Methode?

De 5 X W + 1 H Methode is een manier om de diepere oorzaken (rootcause) van problemen te onderzoeken. Deze methode gaat verder dan de standaard ‘5 whys’-aanpak door een breder spectrum van vragen te stellen, zoals vaak in Lean wordt toegepast. De ‘5W+1H’-methode houdt in dat je vragen stelt die beginnen met:

 1. Wie
 2. Wat
 3. Waar
 4. Wanneer
 5. Waarom
 6. Hoe

Deze methode stelt je in staat om een helder beeld van het probleem te krijgen, aangezien het niet alleen de oorzaak van het probleem onderzoekt, maar ook wie erbij betrokken zijn, waar en wanneer het zich voordoet, en hoe het opgelost kan worden.

Bij de toepassing van deze methode vraag je per geïdentificeerde oorzaak steeds verder door. Zo kun je bijvoorbeeld vragen: ‘Wie is verantwoordelijk voor deze taak?’, ‘Wat veroorzaakt precies het probleem?’, ‘Waar en wanneer doen de problemen zich het meest voor?’, ‘Waarom is dit een probleem en hoe beïnvloedt het de rest van de processen of het project?’ en ‘Hoe kan het opgelost of verbeterd worden?

Wil jij meer leren over Lean, de 5W+1H en de 5 whys?

Kies dan een van onze online Lean-opleidingen! Onze Lean White Belt-training is gratis en met de code ‘lean20’ krijg je 20% korting op alle online Lean-cursussen. Je kunt ook een klassikale Lean-training bij ons volgen.

Wanneer gebruik je deze methode?

Vanuit mijn ervaring zeg ik dat je deze vragen altijd paraat moet hebben om meer over het probleem te weten te komen en tot de kern door te dringen. In de theorie van Lean wordt dit onder de kernoorzaken-analyse geschaard. Bijvoorbeeld, na het brainstormen over kernoorzaken met een Ishikawa-diagram (ook bekend als het visgraatmodel).

Maar natuurlijk kun je deze vragen in elke fase van je Lean verbetertraject stellen.

Laten we een praktijkvoorbeeld bekijken om te zien hoe 5 x W + H werkt:

Stel dat een productiefaciliteit te maken heeft met een hoog percentage afgekeurde producten. Na een brainstormsessie of het maken van een Ishikawa-diagram heeft het team mogelijke oorzaken geïdentificeerd, zoals een slechte kwaliteitscontrole of een defecte machine. Met behulp van 5 x W+H kan het team verder onderzoeken om te achterhalen wat de kernoorzaak is van het probleem.

 1. Wie: Wie is verantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de producten? Wie bedient de machines?
 2. Wat: Wat zijn de specificaties voor de producten? Wat is het defect dat opduikt bij de afgekeurde producten? Wat zijn de prestaties van de machine?
 3. Waar: Waar vindt de productie plaats? Waar worden de afgekeurde producten geïdentificeerd?
 4. Wanneer: Wanneer treden de problemen met de machines op? Wanneer vinden de kwaliteitscontroles plaats?
 5. Waarom: Waarom wordt het defect niet gedetecteerd door de kwaliteitscontrole? Waarom faalt de machine?
 6. Hoe: Hoe wordt de machine gebruikt? Hoe werkt de kwaliteitscontrole? Hoe wordt het probleem momenteel aangepakt?

Door deze vragen te beantwoorden, kan het team de kernoorzaak van het probleem achterhalen en oplossingen ontwikkelen om het probleem aan te pakken.

De 5 X W + 1 H methode kan op veel verschillende gebieden worden toegepast, van productie tot dienstverlening Het kan worden gebruikt om te achterhalen waarom er fouten optreden, waarom projecten vertraging oplopen of waarom bepaalde doelen niet worden gehaald.

Een afbeelding van een vergrootglas dat over de tekst 'root cause' beweegt, waarbij de tekst binnen de vergrotingszone van het vergrootglas duidelijker en vergroot wordt weergegeven. De algehele afbeelding suggereert een analyse of onderzoek naar de fundamentele reden of de diepste oorzaak van een probleem.
Onder het vergrootglas: het ontrafelen van de kernoorzaak voor effectieve probleemoplossing.

 

Mogelijke vragen voor de checklist zijn van de 5W+1H-Methode:

 

1 – Wie:

 

2 – Wat:

 • Wat moet er worden gedaan?
 • Wat wordt er gedaan?
 • Wat zou er gedaan moeten worden?
 • Wat anders kan er gedaan worden?
 • Wat anders zou er gedaan moeten worden?
 • Wat wordt er gedaan dat onder 3M valt?

 

3 – Waar:

 • Waar moet het worden uitgevoerd?
 • Waar wordt het uitgevoerd?
 • Waar zou het uitgevoerd moeten worden?
 • Waar anders kan het worden uitgevoerd?
 • Waar anders zou het moeten worden uitgevoerd?
 • Waar wordt iets gedaan dat onder 3M valt?

 

4 – Wanneer:

 • Wanneer moet het worden gedaan?
 • Wanneer wordt het gedaan?
 • Wanneer zou het gedaan moeten worden?
 • Wanneer kan het worden gedaan?
 • Wanneer zou het moeten worden gedaan?
 • Wanneer treedt 3M op?

 

5 – Waarom:

 • Waarom doet hij of zij dit?
 • Waarom wordt het gedaan?
 • Waarom wordt het op deze plek gedaan?
 • Waarom wordt het op dit tijdstip gedaan?
 • Waarom wordt het op deze manier gedaan?
 • Waarom is er sprake van 3M?

 

6 – Hoe:

 • Hoe moet het worden gedaan?
 • Hoe wordt het gedaan?
 • Hoe zou het gedaan moeten worden?
 • Hoe kunnen we deze werkwijze ergens anders toepassen?
 • Hoe kunnen we dit op een andere manier doen?
 • Hoe ontstaat 3M in de werkwijze?
De afbeelding toont een checklist gebaseerd op de "5W+1H"-methode, een hulpmiddel voor probleemoplossing en procesanalyse. De methode bestaat uit vragen die beginnen met Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom, en Hoe. Elke categorie bevat gerichte vragen die ontworpen zijn om diepgaand inzicht te krijgen in een specifiek probleem of situatie. Hieronder volgt de alt-tekst in het Nederlands voor deze afbeelding:"5 x W + 1H Checklist met secties in blauw en geel. Elke sectie bevat de volgende vragen: Wie (Wie moet dit doen? Wie doet dit? en andere gerelateerde vragen), Wat (Wat moet er worden gedaan? Wat wordt er gedaan? en andere), Waar (Waar moet het worden uitgevoerd? Waar wordt het uitgevoerd? en andere), Wanneer (Wanneer moet het worden gedaan? Wanneer wordt het gedaan? en andere), Waarom (Waarom doet hij of zij dit? Waarom wordt het op deze plek gedaan? en andere), en Hoe (Hoe moet het worden gedaan? Hoe wordt het gedaan? en andere). De sectie 'Wat' en 'Waar' bevatten vragen over wat er gedaan wordt dat onder 3M valt, wat staat voor Muda (verspilling), Mura (onregelmatigheid), en Muri (onnodige inspanning). Het geheel wordt omlijst door een patroon van lijnen en omvat ook iconen die een persoon, een ideeëngloeilamp, een vraagteken, en een kompas voorstellen. De achtergrond is blauw met een raster, en de tekst is in contrasterend wit en geel.
Overzicht van de 5W+1H checklist: een hulpmiddel voor oorzaken analyse.

Download deze checklist hier: 5 x W + 1H Methode.

Eindsamenvatting 5W+1H-methode:

In dit artikel hebben we de “5W+1H”-methode en de “5 Times Why”-methode onderzocht als belangrijke instrumenten in het proces van probleemoplossing. Na het identificeren van mogelijke oorzaken van een probleem, zoals menselijke fouten, technologische storingen, organisatorische problemen of externe factoren, hebben we geleerd dat het essentieel is om verder te kijken dan deze oppervlakkige oorzaken en dieper te graven om de werkelijke kernoorzaak te vinden.

De “5W+1H”-methode, die vragen stelt beginnend met Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en Hoe, biedt ons een holistisch beeld van het probleem. Deze methode stelt ons in staat niet alleen de oorzaak van het probleem te onderzoeken, maar ook te begrijpen wie erbij betrokken zijn, waar en wanneer het zich voordoet, en hoe het opgelost kan worden.

Aan de andere kant helpt de “5 Times Why”-methode ons om via gestructureerde en opeenvolgende ‘waarom’-vragen de onderliggende oorzaken van een probleem te ontrafelen.

We hebben ook een uitgebreide checklist met vragen besproken die ons kunnen helpen elk aspect van een probleem dieper te onderzoeken, om zo effectieve oplossingen te bedenken. Deze vragen richten zich op het wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe van een probleem, en helpen ons te begrijpen wie erbij betrokken zijn, wat de specifieke problemen zijn, waar en wanneer deze zich voordoen, waarom ze een probleem vormen en hoe ze kunnen worden aangepakt.

Door deze technieken toe te passen, kunnen we de kernoorzaken van problemen identificeren en effectieve oplossingen ontwerpen. Dit is een fundamentele vaardigheid in disciplines als kwaliteitsmanagement, projectmanagement en procesverbetering.

 

Wil je meer weten over Lean? Neem dan een kijkje in de kennisbank van Lean.nl.

FAQ: Wat Is De 5 x W + 1H Doorvraag Methode?

Wat is de “5 x W + 1 H” doorvraagmethode?
De "5 x W + 1 H" doorvraagmethode is een techniek die wordt gebruikt om de oorzaken van problemen te onderzoeken door vragen te stellen die beginnen met Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom, en Hoe.
Wanneer is de “5xW1H” methode nuttig?

Wat zijn de voordelen van de "5 x W + 1 H"-methode ten opzichte van de "5 Whys"?

De "5 x W + 1 H"-methode biedt een breder perspectief door meer vragen te stellen die beginnen met Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom, en Hoe. Dit geeft een completer beeld van het probleem en de context ervan, terwijl de "5 Whys"-methode zich uitsluitend richt op het "waarom". Hieronder leggen we de voordelen van de "5 x W + 1 H"-methode verder uit en vergelijken we deze met de "5 Whys"-methode.

Voordelen van de "5 x W + 1 H"-methode

 1. Breder perspectief:
  • Wie is erbij betrokken?
  • Wat is het probleem?
  • Waar doet het probleem zich voor?
  • Wanneer is het probleem opgetreden?
  • Waarom gebeurt het?
  • Hoe kan het worden opgelost?
  Door deze vragen te stellen, krijg je een compleet en gedetailleerd beeld van het probleem en de omstandigheden eromheen. Dit zorgt ervoor dat je niets over het hoofd ziet.
 2. Diepere analyse:
  • De "5 x W + 1 H"-methode dwingt je om elk aspect van het probleem te overwegen, wat leidt tot een diepere en meer grondige analyse.
 3. Beter begrip van de context:
  • Door vragen zoals "Waar?" en "Wanneer?" te stellen, begrijp je beter in welke context het probleem zich voordoet. Dit is essentieel voor het vinden van de juiste oplossing.
 4. Focus op oplossingen:
  • De vraag "Hoe?" richt zich direct op mogelijke oplossingen, waardoor de methode niet alleen helpt bij het identificeren van oorzaken, maar ook bij het bedenken van oplossingen.
 5. Geschikt voor complexe situaties:
  • De "5xW1H"-methode is bijzonder nuttig in situaties waar meerdere factoren en belanghebbenden betrokken zijn. Het helpt om niet alleen de kernoorzaak van een probleem te vinden, maar ook om de bredere context te begrijpen, zoals wie erbij betrokken is en hoe het probleem zich manifesteert.

Vergelijking met de "5 Whys"-methode

 • De "5 Whys":
  • Richt zich exclusief op het "waarom".
  • Eenvoudige en snelle manier om de kernoorzaak van een probleem te achterhalen.
  • Kan echter beperkt zijn omdat het zich niet richt op andere aspecten van het probleem.
 • De "5 x W + 1 H":
  • Biedt een uitgebreider beeld van het probleem.
  • Helpt bij het begrijpen van de volledige context.
  • Stelt ook vragen die kunnen leiden tot concrete oplossingen.

Toepassing in Lean-trainingen

In onze Lean-trainingen, Lean-cursussen en Lean-opleidingen leer je hoe je beide methoden kunt toepassen om problemen effectief op te lossen en processen te verbeteren. Of je nu een Value Stream Map wilt maken, een brown-paper-sessie wilt leiden of specifieke Lean-tools wilt leren, onze trainingen zijn ontworpen om je de kennis en vaardigheden te geven die je nodig hebt.
Waar kan ik meer leren over “5 x W + 1 H” en kernoorzakenanalyse?
Je kunt meer leren over "5 x W + 1 H" en hoe je een kernoorzakenanalyse uitvoert in onze online Lean Green Belt-training. In deze Lean-training leer je stap voor stap hoe je een proces kunt verbeteren met de Lean-methode. Tijdens de analysefase van de Lean-curus, die zich richt op het identificeren van kernoorzaken, behandelen we onderwerpen zoals:
 • Brainstormen: Technieken om ideeën te genereren en problemen te identificeren.
 • Ishikawa (Visgraatdiagram): Een visuele methode om oorzaak-gevolgrelaties te analyseren.
 • Oorzaak en Gevolg: Het begrijpen van de onderlinge relaties tussen verschillende factoren binnen een proces.
 • De 5 Whys: Een eenvoudige maar effectieve techniek om door te vragen naar de onderliggende oorzaken van een probleem.
Onze Lean Green Belt-training biedt een uitgebreide en praktische aanpak om je vaardigheden in Lean-verbetertrajecten te ontwikkelen. Schrijf je vandaag nog in en begin met het verbeteren van je processen met de Lean-methode! Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!
Hoe pas je de “5xW1H” methode toe in een praktijkvoorbeeld?

Stel dat er een hoog percentage afgekeurde producten of diensten is. Door vragen te stellen als "Wie is verantwoordelijk?", "Wat veroorzaakt het defect?", "Waar vindt de productie plaats?", "Wanneer treden de problemen op?", "Waarom wordt het defect niet gedetecteerd?", en "Hoe wordt de machine gebruikt?", kan de kernoorzaak van het probleem worden achterhaald.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van de “5xW1H” methode?

Deze methode biedt een beeld van het probleem, waardoor je niet alleen de oorzaak onderzoekt, maar ook begrijpt wie erbij betrokken zijn, waar en wanneer het probleem zich voordoet, en hoe het kan worden opgelost.

Wat is de “5 Whys” methode?
De "5 Whys"-methode (ook wel 5 Times Why genoemd)  is net zoals de "5 x W + 1 H"-methode een doorvraagtechniek en een probleemoplossingstechniek die wordt gebruikt om de kernoorzaak van een probleem te achterhalen door herhaaldelijk de vraag "Waarom?" te stellen totdat de onderliggende oorzaak is geïdentificeerd. De 5 Whys-methode Bij de 5 Whys-methode stel je vijf keer de vraag "Waarom?" om diep door te dringen in de oorzaken van een probleem. Dit helpt om voorbij de oppervlakkige symptomen te kijken en de echte kernoorzaak te vinden. Bijvoorbeeld:
 1. Waarom is de machine gestopt? Antwoord: Omdat de zekering is doorgebrand.
 2. Waarom is de zekering doorgebrand? Antwoord: Omdat de machine overbelast was.
 3. Waarom was de machine overbelast? Antwoord: Omdat er een lagersmeringstekort was.
 4. Waarom was er een lagersmeringstekort? Antwoord: Omdat het onderhoudsschema niet werd gevolgd.
 5. Waarom werd het onderhoudsschema niet gevolgd? Antwoord: Omdat er geen duidelijke verantwoordelijke is aangewezen.
In dit voorbeeld is de kernoorzaak dat er geen duidelijke verantwoordelijke is voor het onderhoud, wat kan leiden tot het doorbranden van de zekering en het stoppen van de machine. Lees hier meer over de 5 Whys-methode.

De 5 x W + 1 H-methode

De 5 x W + 1 H-methode gaat nog een stap verder door niet alleen de vraag "Waarom?" te stellen, maar ook andere essentiële vragen:
 • Wie is erbij betrokken?
 • Wat is het probleem?
 • Waar doet het probleem zich voor?
 • Wanneer is het probleem opgetreden?
 • Waarom gebeurt het?
 • Hoe kan het worden opgelost?
Deze methode zorgt ervoor dat je een volledig beeld krijgt van het probleem en helpt om alle aspecten ervan te begrijpen. Bijvoorbeeld:
 • Wie is erbij betrokken? Antwoord: De operators van de machine.
 • Wat is het probleem? Antwoord: De machine stopt vaak.
 • Waar doet het probleem zich voor? Antwoord: In de productielijn.
 • Wanneer is het probleem opgetreden? Antwoord: De laatste drie maanden.
 • Waarom gebeurt het? Antwoord: Omdat er geen regelmatige onderhoudscontrole is.
 • Hoe kan het worden opgelost? Antwoord: Door een onderhoudsschema op te stellen en een verantwoordelijke aan te wijzen.
Lees hier meer over de 5 x W + 1 H-methode. Toepassing in Lean-trainingen In onze Lean-trainingen, cursussen en opleidingen leer je hoe je deze technieken kunt toepassen om problemen op te lossen en processen te verbeteren. Of je nu een Lean-workshop volgt, een volledige Lean-opleiding doet of een specifieke Lean-cursus volgt, je krijgt praktische tools en methoden aangereikt die je direct kunt gebruiken in je dagelijkse werk.
Hoe pas je de “5 Whys” methode toe?

Om de "5 Whys" methode toe te passen, begin je met het probleem en vraag je "Waarom?" het probleem zich voordoet. Voor elk antwoord stel je opnieuw de vraag "Waarom?" Dit herhaal je totdat je bij de kernoorzaak komt. Bij Toyota kwam men erachter dat dit meestal na vijf keer vragen is.

Mijn eigen observatie: In de praktijk vinden mensen dit best irritant......

Wat zijn de voordelen van de “5 x W + 1 H” methode ten opzichte van de “5 Whys”?
De "5 x W + 1 H"-methode biedt een breder perspectief door meer vragen te stellen die beginnen met Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom, en Hoe. Dit geeft een completer beeld van het probleem en de context ervan, terwijl de "5 Whys"-methode zich uitsluitend richt op het "waarom". Hieronder leggen we de voordelen van de "5 x W + 1 H"-methode verder uit en vergelijken we deze met de "5 Whys"-methode.

Voordelen van de "5 x W + 1 H"-methode

 1. Breder perspectief:
  • Wie is erbij betrokken?
  • Wat is het probleem?
  • Waar doet het probleem zich voor?
  • Wanneer is het probleem opgetreden?
  • Waarom gebeurt het?
  • Hoe kan het worden opgelost?
  Door deze vragen te stellen, krijg je een compleet en gedetailleerd beeld van het probleem en de omstandigheden eromheen. Dit zorgt ervoor dat je niets over het hoofd ziet.
 2. Diepere analyse:
  • De "5 x W + 1 H"-methode dwingt je om elk aspect van het probleem te overwegen, wat leidt tot een diepere en meer grondige analyse.
 3. Beter begrip van de context:
  • Door vragen zoals "Waar?" en "Wanneer?" te stellen, begrijp je beter in welke context het probleem zich voordoet. Dit is essentieel voor het vinden van de juiste oplossing.
 4. Focus op oplossingen:
  • De vraag "Hoe?" richt zich direct op mogelijke oplossingen, waardoor de methode niet alleen helpt bij het identificeren van oorzaken, maar ook bij het bedenken van oplossingen.

Vergelijking met de "5 Whys"-methode

 • De "5 Whys":
  • Richt zich exclusief op het "waarom".
  • Eenvoudige en snelle manier om de kernoorzaak van een probleem te achterhalen.
  • Kan echter beperkt zijn omdat het zich niet richt op andere aspecten van het probleem.
 • De "5 x W + 1 H":
  • Biedt een uitgebreider beeld van het probleem.
  • Helpt bij het begrijpen van de volledige context.
  • Stelt ook vragen die kunnen leiden tot concrete oplossingen.

Toepassing in Lean-trainingen

In onze Lean-trainingen, Lean-cursussen en Lean-opleidingen leer je hoe je beide methoden kunt toepassen om problemen effectief op te lossen en processen te verbeteren. Of je nu een Value Stream Map wilt maken, een brown-paper-sessie wilt leiden of specifieke Lean-tools wilt leren, onze trainingen zijn ontworpen om je de kennis en vaardigheden te geven die je nodig hebt.  
Kunnen de “5 Whys” en de “5 x W + 1 H” methoden samen worden gebruikt?

Ja, de '5 Whys' en de '5 x W + 1 H' methoden kunnen samen worden gebruikt. De '5 Whys' is geïntegreerd in het totaal van 36 vragen van de '5 x W + 1 H' methode. Mijn advies is altijd om de '5 x W + 1 H' methode te gebruiken.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank